Từ khóa: #Tài chính toàn cầu

Hoạt động tài chính toàn cầu đang có xu hướng dịch chuyển từ châu Âu sang châu Á. Ảnh: Shutterstock

Tài chính toàn cầu đang dịch chuyển Tây - Đông

(ĐTTCO) - Tài chính toàn cầu đang chuyển dịch từ các trung tâm truyền thống tại Bắc Mỹ và châu Âu để hướng về châu Á. Hầu hết dấu hiệu chỉ ra rằng quá trình dịch chuyển Tây - Đông này này sẽ là xu hướng.