Tạm dừng mở rộng Đà Lạt lên gấp 4 lần

(ĐTTCO)- Mới đây, Tỉnh uỷ Lâm Đồng vừa ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TU về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
Toàn cảnh Huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Toàn cảnh Huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Trong đó, mục tiêu điều chỉnh lớn nhất của Nghị quyết số 29 là dời thời gian sáp nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt, điều chỉnh 5 xã của huyện Bảo Lâm vào TP Bảo Lộc giai đoạn 2023-2025 sang giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, Nghị quyết 29 điều chỉnh mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã tại Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 10/7/2023 của Tỉnh ủy về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, Giai đoạn 2026-2030, nhập ĐVHC huyện Lạc Dương vào ĐVHC TP Đà Lạt; điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã của huyện Bảo Lâm (gồm: Lộc An, Lộc Nam, Tân Lạc, Lộc Thành và Lộc Tân) vào TP Bảo Lộc. Tiếp tục rà soát, sắp xếp các ĐVHC cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định và các ĐVHC cấp xã trực thuộc cấp huyện thuộc diện khuyến khích nhằm giảm số lượng ĐVHC cấp xã theo đề xuất của chính quyền địa phương.

Khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp ĐVHC tinh gọn, phù hợp với thực tiễn địa phương mình (kể cả các ĐVHC đã bảo đảm tiêu chuẩn). Không bắt buộc thực hiện sắp xếp (trừ trường hợp địa phương có nhu cầu sắp xếp) đối với ĐVHC cấp xã trong tỉnh đã thực hiện sắp xếp trong các giai đoạn trước.

Tỉnh ủy Lâm Đồng giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai thực hiện việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030 theo quy định, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương và tỉnh.

Các tin khác