Tăng cường chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã kêu gọi các nước phối hợp với thể chế tài chính đa phương này nhằm tăng cường cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Nghiên cứu của IMF nhấn mạnh lợi nhuận từ các hành động phi pháp này chỉ riêng ở Hoa Kỳ đã lên tới 275 tỷ USD hàng năm.

Các tổ chức tội phạm có tổ chức và tài trợ khủng bố đều lợi dụng hệ thống tài chính quốc tế để làm sạch những nguồn tài chính kiếm được từ các hoạt động phi pháp nhằm sử dụng nguồn vốn khổng lồ này vào các mục đích tội phạm và khủng bố, phá hoại ổn định chính trị, kinh tế, tài chính của một quốc gia, thúc đẩy tham nhũng, phá giá tiền tệ, gây lạm phát cao, làm giảm thu nhập và sức mua của người dân cũng như phá hoại nghiêm trọng sự toàn vẹn của thị trường tài chính quốc tế.

Tác động phá hoại này không chỉ làm giảm nguồn thu của các chính phủ, làm trệch hướng các nguồn tài chính lớn khỏi hoạt động sản xuất và cạnh tranh công bằng trong một nước, mà còn lan truyền sang các nước khác và các đối tác buôn bán.

IMF nhận định thế giới đã đến lúc chuyển hướng cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố từ cải thiện hệ quy chế của các nước và định hình chính sách quốc tế chống các tội phạm này sang thực thi đường lối mới tập trung ngăn chặn các nguy cơ để tăng cường hiệu quả của các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Trong thời gian tới, Nhóm đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) được IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) thành lập sẽ xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế mới chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Các nước được yêu cầu tăng cường luật pháp cũng như hệ thống tố tụng hình sự mạnh để có thể truy tố, tịch thu tài sản của những tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố, thực hiện các biện pháp thích hợp và hiệu quả để các thể chế tài chính và phi tài chính nhận dạng khách hàng và thẩm tra các thông tin cũng như tăng cường giám sát các thể chế này, ngăn chặn các tổ chức hợp pháp như các công ty, quỹ, hội.... bị lạm dụng vào các mục đích tội phạm hoặc phạm tội thông qua việc thành lập các đơn vị tình báo tài chính và tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, nghiên cứu của IMF cũng nhấn mạnh không thể có đường lối chung thích hợp với tất cả các nước. Phản ứng của IMF sẽ phù hợp với tình huống cụ thể chống rửa tiền và tài trợ khủng bố nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.

Các tin khác