Tăng minh bạch TTCK

Từ ngày 1-7, Luật CK sửa đổi có hiệu lực thi hành. Theo đó, một số điều sửa đổi và bổ sung về quy chế niêm yết mới trên 2 sàn CK, quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực CK; các tiêu chuẩn về niêm yết, phát hành, xử phạt đều được nâng lên so với các quy định cũ. Điều này sẽ giúp TTCK minh bạch hơn, hàng hóa niêm yết sẽ có chất lượng cao hơn.

Từ ngày 1-7, Luật CK sửa đổi có hiệu lực thi hành. Theo đó, một số điều sửa đổi và bổ sung về quy chế niêm yết mới trên 2 sàn CK, quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực CK; các tiêu chuẩn về niêm yết, phát hành, xử phạt đều được nâng lên so với các quy định cũ. Điều này sẽ giúp TTCK minh bạch hơn, hàng hóa niêm yết sẽ có chất lượng cao hơn.

Một sự thay đổi đáng kể trong Luật CK sửa đổi là ngăn ngừa hiện tượng tăng vốn trước khi niêm yết. Có thể thấy các công ty khoáng sản trước khi lên sàn vốn chỉ có vài tỷ đồng, nhưng thời điểm chuẩn bị niêm yết vốn tăng tới hàng chục lần.

Với Luật CK sửa đổi, ROE của những công ty như vậy sẽ khó đạt mức 5%, mức tiêu chuẩn chào sàn. Luật CK sửa đổi đã quy định mức xử phạt hành chính có thể lên đến 200-300 triệu đồng đối với các vi phạm thao túng giá CP, hay hành vi cố tình tạo ra cung cầu giả tạo đối với các CK. Lợi nhuận thu được từ những hành vi vi phạm cũng sẽ bị tịch thu.

Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng. Theo đó, NHNN đang tính đến phương án giới hạn cấp tín dụng để đầu tư kinh doanh CP, tỷ lệ dòng vốn vào TTCK qua kênh tín dụng sẽ sụt giảm mạnh.

Theo số liệu thống kê của CTCK SME, hiện nay dư nợ cho vay để đầu tư kinh doanh CP của các ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước khoảng 2,5% vốn tự có, của các NHTM cổ phần khoảng 4,5% vốn tự có, của chi nhánh ngân hàng nước ngoài khoảng 1,9% vốn tự có.

Tổng dư nợ cho vay của tất cả các ngân hàng này hiện trên 10.000 tỷ đồng. Đến cuối năm 2011 các tổ chức tín dụng phải đảm bảo có đủ mức vốn pháp định mới, trong đó NHTM phải có tối thiểu 3.000 tỷ đồng vốn điều lệ. Khi đó, mức vốn tự có của các NHTM sẽ tăng cao hơn, nên tỷ lệ giới hạn quy định 3% vào năm 2012 sẽ được nới rộng và các ngân hàng sẽ không cắt giảm quá nhiều tín dụng đối với TTCK.

Dù TTCK vẫn còn nhiều bất cập chưa thể giải quyết, nhưng với nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng hành lang pháp lý chặt chẽ hơn, sẽ là tiền đề xây dựng một TTCK minh bạch. Khi niềm tin trở lại, thị trường sẽ có cơ hội tăng trưởng bền vững hơn.

Các tin khác