Tháng 7: Nguồn điện vẫn ổn định

Trong 6 tháng đầu năm, hệ thống điện đã được vận hành an toàn, hợp lý, tình hình cung ứng điện ổn định, không phải thực hiện các biện pháp điều hòa, tiết giảm điện. Trong 6 tháng đầu năm, EVN đã đưa vào vận hành 6 tổ máy thuộc 5 dự án nguồn điện với tổng công suất 1.085MW.

Hôm qua 6-7, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong tháng 7, việc cung cấp điện tiếp tục an toàn, ổn định.

Trong 6 tháng đầu năm, hệ thống điện đã được vận hành an toàn, hợp lý, tình hình cung ứng điện ổn định, không phải thực hiện các biện pháp điều hòa, tiết giảm điện. Trong 6 tháng đầu năm, EVN đã đưa vào vận hành 6 tổ máy thuộc 5 dự án nguồn điện với tổng công suất 1.085MW.

EVN cũng cho biết, từ kết quả rà soát đầu tư, năm 2011 tập đoàn này sẽ tạm dừng đầu tư, giãn tiến độ thi công gần 300 công trình và hạng mục công trình, trong đó có 35 công trình và hạng mục công trình thuộc nhóm A, 64 công trình nhóm B và khoảng 200 công trình nhóm C. Trị giá cắt, giảm vốn đầu tư năm 2011 là 12.572 tỷ đồng, giảm khoảng 15% so với kế hoạch ban đầu.

Các tin khác