Tháng 7: Xuất khẩu có dấu hiệu chững lại

Theo Vụ Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu tất cả mặt hàng trong tháng 7 đạt khoảng 8,4 tỷ USD, trong khi tháng 6 là 8,46 tỷ USD. Như vậy, nếu tính chung bảy tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 51,46 tỷ USD, tăng 33,5% so với cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 23,7 tỷ USD, tăng 32,8%. Theo Vụ Xuất nhập khẩu, các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm gồm hạt tiêu giảm 17 triệu USD, dệt may giảm 17 triệu USD, phương tiện vận tải và phụ tùng ước tính giảm tới 46 triệu USD, gỗ và sản phẩm gỗ giảm khoảng 22 triệu USD... Mặc dù giảm nhẹ so với tháng trước đó nhưng kim ngạch xuất khẩu tháng Bảy năm nay vẫn tăng tới 35,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, mặt hàng có kim ngạch lớn nhất sau bảy tháng là dệt may đạt 7,55 tỷ USD, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Vụ Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu tất cả mặt hàng trong tháng 7 đạt khoảng 8,4 tỷ USD, trong khi tháng 6 là 8,46 tỷ USD.

Như vậy, nếu tính chung bảy tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 51,46 tỷ USD, tăng 33,5% so với cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 23,7 tỷ USD, tăng 32,8%.

Theo Vụ Xuất nhập khẩu, các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm gồm hạt tiêu giảm 17 triệu USD, dệt may giảm 17 triệu USD, phương tiện vận tải và phụ tùng ước tính giảm tới 46 triệu USD, gỗ và sản phẩm gỗ giảm khoảng 22 triệu USD...

Mặc dù giảm nhẹ so với tháng trước đó nhưng kim ngạch xuất khẩu tháng Bảy năm nay vẫn tăng tới 35,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, mặt hàng có kim ngạch lớn nhất sau bảy tháng là dệt may đạt 7,55 tỷ USD, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Da giày xếp vị trí thứ ba, sau dệt may và dầu thô về giá trị xuất khẩu, với tổng kim ngạch đạt 3,62 tỷ USD, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo Vụ Xuất nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng Bảy ước đạt 8,6 tỷ USD, giảm 0,2% so với tháng 6 nhưng tăng 21,2% so với tháng 7 của năm 2010. Vì vậy, nếu tính gộp từ đầu năm đến nay, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 58,1 tỷ USD, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, các chuyên gia thương mại nhận định rằng nguyên nhân dẫn đến kim ngạch xuất khẩu tăng một phần do giá đầu vào phục vụ sản xuất và hàng tiêu dùng đều có mức tăng giá mạnh như bông tăng 97,7%, lúa mì tăng 70,5%, phân bón tăng 63,9%, xăng dầu các loại tăng 58,5%, cao su các loại tăng 54,2%, sợi các loại tăng 51,8%...

Theo các chuyên gia thương mại, từ nay đến cuối năm toàn ngành phải xác định xúc tiến xuất khẩu hàng hóa là nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy Bộ cần phối hợp chặt hơn với các Hiệp hội ngành hàng, các địa phương xây dựng chương trình xúc tiến thương mại.

Bên cạnh việc xuất khẩu là một lĩnh vực quan trọng, Nhà nước và các doanh nghiệp cũng cần phải quan tâm nhiều hơn đến thị trường nội địa cần phải triển song song để duy trì tăng trưởng kinh tế.

Các tin khác