Thầy giáo “nắn” dòng kênh thủy lợi mở lớp dạy bơi miễn phí

(ĐTTCO) - Chứng kiến và trăn trở khi thấy nhiều vụ tai nạn đuối nước đau lòng xảy ở địa phương, nạn nhân thường là trẻ em, những học sinh thân yêu của mình, hơn 8 năm qua, thầy giáo Nguyễn Viết Tước (44 tuổi, giáo viên thể dục, Trường Tiểu học và THCS Hải Vĩnh) đã "nắn" dòng chảy một kênh thủy lợi để mở lớp tập bơi miễn phí cho trẻ em.
Thầy giáo 'nắn' dòng kênh thủy lợi mở lớp dạy bơi miễn phí ảnh 1
Thầy giáo 'nắn' dòng kênh thủy lợi mở lớp dạy bơi miễn phí ảnh 2
Thầy giáo 'nắn' dòng kênh thủy lợi mở lớp dạy bơi miễn phí ảnh 3
Thầy giáo 'nắn' dòng kênh thủy lợi mở lớp dạy bơi miễn phí ảnh 4
Thầy giáo 'nắn' dòng kênh thủy lợi mở lớp dạy bơi miễn phí ảnh 5
Thầy giáo 'nắn' dòng kênh thủy lợi mở lớp dạy bơi miễn phí ảnh 6
Thầy giáo 'nắn' dòng kênh thủy lợi mở lớp dạy bơi miễn phí ảnh 7
Thầy giáo 'nắn' dòng kênh thủy lợi mở lớp dạy bơi miễn phí ảnh 8
Thầy giáo 'nắn' dòng kênh thủy lợi mở lớp dạy bơi miễn phí ảnh 9
Thầy giáo 'nắn' dòng kênh thủy lợi mở lớp dạy bơi miễn phí ảnh 10
Thầy giáo 'nắn' dòng kênh thủy lợi mở lớp dạy bơi miễn phí ảnh 11
Thầy giáo 'nắn' dòng kênh thủy lợi mở lớp dạy bơi miễn phí ảnh 12
Thầy giáo 'nắn' dòng kênh thủy lợi mở lớp dạy bơi miễn phí ảnh 13
Thầy giáo 'nắn' dòng kênh thủy lợi mở lớp dạy bơi miễn phí ảnh 14
Thầy giáo 'nắn' dòng kênh thủy lợi mở lớp dạy bơi miễn phí ảnh 15
Thầy giáo 'nắn' dòng kênh thủy lợi mở lớp dạy bơi miễn phí ảnh 16
Thầy giáo 'nắn' dòng kênh thủy lợi mở lớp dạy bơi miễn phí ảnh 17
Thầy giáo 'nắn' dòng kênh thủy lợi mở lớp dạy bơi miễn phí ảnh 18
Thầy giáo 'nắn' dòng kênh thủy lợi mở lớp dạy bơi miễn phí ảnh 19
Thầy giáo 'nắn' dòng kênh thủy lợi mở lớp dạy bơi miễn phí ảnh 20
Thầy giáo 'nắn' dòng kênh thủy lợi mở lớp dạy bơi miễn phí ảnh 21
Thầy giáo 'nắn' dòng kênh thủy lợi mở lớp dạy bơi miễn phí ảnh 22
Thầy giáo 'nắn' dòng kênh thủy lợi mở lớp dạy bơi miễn phí ảnh 23
Thầy giáo 'nắn' dòng kênh thủy lợi mở lớp dạy bơi miễn phí ảnh 24
Thầy giáo 'nắn' dòng kênh thủy lợi mở lớp dạy bơi miễn phí ảnh 25
Thầy giáo 'nắn' dòng kênh thủy lợi mở lớp dạy bơi miễn phí ảnh 26
Thầy giáo 'nắn' dòng kênh thủy lợi mở lớp dạy bơi miễn phí ảnh 27