Thêm 6 mã không được giao dịch margin

(ĐTTCO) - Sở Giao dịch CK TPHCM (HOSE) vừa công bố danh sách bổ sung 6 mã CK không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin), gồm: CTCP Nam Việt (ANV), CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA), CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC), CTCP TIE (TIE), CTCP Thủy sản số 4 (TS4) và TCTCP Xây dựng điện Việt Nam (VNE).

(ĐTTCO) - Sở Giao dịch CK TPHCM (HOSE) vừa công bố danh sách bổ sung 6 mã CK không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin), gồm: CTCP Nam Việt (ANV), CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA), CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC), CTCP TIE (TIE), CTCP Thủy sản số 4 (TS4) và TCTCP Xây dựng điện Việt Nam (VNE).

 

Theo HOSE, 6 mã CK này không đủ điều kiện đươc giao dịch margin do vi phạm công bố thông tin và lợi nhuận và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 sau soát xét là con số âm.

Cụ thể, TS4 chậm nộp BCTC soát xét 6 tháng năm 2016 trên 10 ngày làm việc. trong khi đó, 5 mã CK còn lại có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2016 là số âm.

Cũng với lý do, tính từ đầu tháng 8 đến nay, HOSE đã đưa 12 mã CK vào diện không đủ điều kiện giao dịch margin, gồm: CTCP An Trường An (ATG), CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD 1 (HU1), CTCP Đầu tư địa ốc Khang An (KAC), CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC), CTCP Cấp nước Chợ Lớn (CLW), CTCP Đầu tư thương mại thủy sản (ICF), CTCP Thủy điện miền Nam (SHP), CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF), CTCP Ngoại thương và Phát triển đầu tư TPHCM (FDC)

Các tin khác