Thị trường phái sinh sôi động, đạt 12,6 triệu hợp đồng trong quý 2

(ĐTTCO)-Thị trường chứng khoán phái sinh duy trì đà tăng trưởng bền vững, với 385.943 tài khoản trên thị trường. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 203.721 hợp đồng/phiên trong quý 2.
Thị trường phái sinh sôi động, đạt 12,6 triệu hợp đồng trong quý 2

Số liệu công bố từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam tiếp tục giao dịch sôi động trong quý 2, với tổng khối lượng đạt trên 12,6 triệu hợp đồng. Theo đó, khối lượng giao dịch bình quân đạt 203.721 hợp đồng/phiên và tăng 17,7% so với quý 1.

Theo HNX, thị trường chứng khoán phái sinh duy trì đà tăng trưởng bền vững, với 385.943 tài khoản hiện có trên thị trường.

Về thị phần môi giới chứng khoán phái sinh, tính đến ngày 30/6, thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam có 22 công ty chứng khoán thành viên. Trong quý 2, thị phần môi giới trên thị trường chứng khoán phái sinh biến động không đáng kể so với quý 1, chủ yếu tập trung ở top 5 công ty chứng khoán VPS, HSC, VNDIRECT, SSI và MBS.

Các tin khác