Từ khóa: #thời gian biểu

Người trẻ làm thêm: Trong vững, ngoài linh động

Người trẻ làm thêm: Trong vững, ngoài linh động

(ĐTTCO) - Ngày càng có nhiều người trẻ ở TPHCM chọn làm cùng lúc hơn một công việc. Việc gia tăng thu nhập là điều đương nhiên, nhưng có rất nhiều giá trị nhận lại không thể đong đếm bằng tiền.