Thông tin đầu tư ngày 18-6

(ĐTTCO) - ĐHCĐ bất thường Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank (TCB) thống nhất phương án phát hành CP thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:2 bằng nguồn tiền từ vốn chủ sở hữu để nâng vốn điều lệ lên 34.965 tỷ đồng. 
Thông tin đầu tư ngày 18-6
TCB thưởng CP tỷ lệ 1:2
(ĐTTCO) - ĐHCĐ bất thường Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank (TCB) thống nhất phương án phát hành CP thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:2 bằng nguồn tiền từ vốn chủ sở hữu để nâng vốn điều lệ lên 34.965 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III-2018. Vốn chủ sở hữu của TCB tăng nhanh sau khi ngân hàng bán CP quỹ với giá lần lượt 91.000 đồng và 128.000 đồng/CP, thu về thặng dư cổ phần khá lớn bởi giá gốc mua vào chỉ 23.000 đồng/CP. Năm nay, TCB đặt mục tiêu lợi nhuận tăng thêm 24%, lên 8.000 tỷ đồng. 
DIG rót thêm 200 tỷ đồng vào DIC Phương Nam
(ĐTTCO) - CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG) thông qua chủ trương bán thỏa thuận toàn bộ 899.100 CP đang sở hữu tại CTCP Đầu tư phát triển xây dựng Hội An (DIH) trong thời gian 1 tháng kể từ ngày 19-6 số tiền thu về dự kiến 15,3 tỷ đồng. Ngoài ra, DIG cũng quyết định tăng vốn điều lệ của CTCP Đầu tư phát triển Phương Nam (DIC Phương Nam) thêm 200 tỷ đồng để nâng tỷ lệ sở hữu tại DIC Phương Nam lên tối đa 49%. Việc góp vốn sẽ thực hiện theo nhiều đợt, trong đó đợt đầu tiên sẽ góp 52,2 tỷ đồng, còn các đợt tiếp theo được thực hiện khi DIC Phương Nam hoàn tất các thủ tục nhận vốn góp.
VFG chốt ngày phát hành CP thưởng tỷ lệ 30%
(ĐTTCO) - CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG) thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 26-6 phát hành 7,1 triệu CP thưởng theo tỷ lệ 30%. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán. Sau phát hành, VFG sẽ có vốn điều lệ 309 tỷ đồng. Năm nay VFG đặt mục tiêu doanh thu 2.550 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 150 tỷ đồng; chia cổ tức 20%. Kết thúc quý I-2018, doanh thu thực hiện ghi nhận đạt 488,7 tỷ đồng, hoàn thành 19% kế hoạch năm; lợi nhuận ròng tăng thêm 5 tỷ đồng, được 38 tỷ đồng, hoàn thành 25% kế hoạch năm.
VCI thông qua thưởng CP tỷ lệ 35%
(ĐTTCO) - CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI) thông qua phương án phát hành thêm 42 triệu CP thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 35% ngay trong quý II hoặc III-2018 để tăng vốn điều lệ lên 1.620 tỷ đồng. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và các nguồn khác theo BCTC kiểm toán 2017. Năm 2017, VCI ghi nhận doanh thu 1.536 tỷ đồng, tăng trưởng 77%; lợi nhuận sau thuế 655 tỷ đồng; chia cổ tức 10% bằng tiền. Kết thúc quý I-2018, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 400 tỷ đồng, hoàn thành gần 40% kế hoạch năm. Năm nay công ty dự kiến chia cổ tức ở mức 15%.
PTB chốt ngày chia cổ tức 60%
(ĐTTCO) - CTCP Phú Tài (PTB) thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 28-6 chi trả cổ tức năm 2017 với tổng tỷ lệ 60%, trong đó 10% được trả bằng tiền mặt (32,4 tỷ đồng) kể từ ngày 16-7 và 50% được trả bằng CP, tương đương phát hành mới 16,2 triệu CP. Sau phát hành, PTB sẽ có vốn điều lệ 486 tỷ đồng. Kế hoạch năm nay, PTB đặt mục tiêu doanh thu 4.804 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 475 tỷ đồng. Kết thúc quý I-2018, doanh thu thực hiện ghi nhận 973 tỷ đồng; lợi nhuận 87,7 tỷ đồng; tương đương hoàn thành 20% và 18% kế hoạch năm.

Các tin khác