Thông tin đầu tư ngày 31-7

(ĐTTCO)- Lũy kế 6 tháng đầu năm, CTCP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân (HoSE: HQC) ghi nhận Doanh thu hợp nhất đạt 516,4 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 68 tỷ đồng.
Thông tin đầu tư ngày 31-7
HQC: 6 tháng doanh thu hơn 516 tỷ đồng

(ĐTTCO)- Lũy kế 6 tháng đầu năm, CTCP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân (HoSE: HQC) ghi nhận Doanh thu hợp nhất đạt 516,4 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 68 tỷ đồng. Lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 52,4 tỷ đồng. EPS đạt 123 đồng/cổ phiếu gấp 2,6 lần so với mức đạt được cả năm 2016. Riêng quý II-2017, Doanh thu từ hoạt động tài chính gần 17 tỷ đồng. Trong khi Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh lần lượt 68% và 61%, doanh thu giảm 50% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 45,4 tỷ đồng gấp 4,1 lần cùng kỳ năm 2016. Lũy kế 6 tháng, Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 70,3 tỷ đồng tương đương kết quả đạt được của cả năm 2016. Tính đến cuối tháng 6-2017, Nợ dài hạn giảm mạnh 492,5 tỷ đồng so với đầu kỳ chỉ còn 356,8 tỷ đồng. Tổng tài sản 6.960,8 tỷ đồng tăng không đáng kể so với đầu kỳ, vốn chủ sở hữu 4.595,3 tỷ đồng tăng 14%. Hàng tồn kho 822 tỷ đồng tăng 3,4% so với đầu kỳ. (Bình Minh)
ANV thưởng CP tỷ lệ 10:9
(ĐTTC) - CTCP Nam Việt (ANV) thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 10-8 phát hành 59 triệu CP thưởng theo tỷ lệ 10:9 bằng tiền từ nguồn thặng dư vốn CP theo BCTC kiểm toán tại thời điểm 31-12-2016. Sau phát hành, ANV sẽ nâng vốn điều lệ lên 1.250 tỷ đồng. Mới đây, ANV công bố kết quả kinh doanh quý II-2017 với doanh thu thực hiện 668 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 28,6 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, doanh thu ANV đạt 1.366 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 61,6 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch lợi nhuận năm.

VNM lãi gần 5.852 tỷ đồng
(ĐTTC) - CTCP Sữa Việt Nam (VNM) công bố BCTC hợp nhất quý II-2017 với doanh thu thuần thực hiện 13.348 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 3.444 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 2.917 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần tăng 12% so với cùng kỳ, đạt 25.398 tỷ đồng; lợi nhuận ròng tăng mạnh 17%, đạt 5.851,8 tỷ đồng. Kế hoạch năm nay, VNM đặt chỉ tiêu doanh thu 51.000 tỷ đồng; lợi nhuận ròng 9.735 tỷ đồng; chia cổ tức 50%. Như vậy, qua 6 tháng công ty đã hoàn thành hơn 60% kế hoạch lợi nhuận ròng cả năm.

SPP chia cổ tức và thưởng CP tỷ lệ 30%
(ĐTTC) - CTCP Bao bì nhựa Sài Gòn (SPP) thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 9-8 phát hành 3,9 triệu CP thanh toán cổ tức năm 2015 tỷ lệ 5%, chia cổ tức năm 2016 tỷ lệ 10% và thưởng CP tỷ lệ 15% bằng nguồn tiền từ lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn CP theo BCTC đã kiểm toán năm 2016. Sau phát hành, SPP sẽ có vốn điều lệ 175 tỷ đồng. Mới đây, công ty đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với doanh thu thuần đạt 498 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 5,6 tỷ đồng, hoàn thành 20% kế hoạch lợi nhuận năm 2017.

VCG: Lợi nhuận đạt 81% kế hoạch
(ĐTTC) - TCTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG) công bố BCTC hợp nhất quý II-2017 với doanh thu thuần thực hiện 2.399 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 227 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần VCG đạt 4.440,2 tỷ đồng, tăng 36,8% so với cùng kỳ năm 2016; lợi nhuận sau thuế tăng 30,7%, đạt 358,3 tỷ đồng và hoàn thành 81% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2017. Năm nay VCG đặt chỉ tiêu tổng doanh thu 4.115,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 443,3 tỷ đồng; chia cổ tức 10%.

HII chia cổ tức 15% bằng tiền
(ĐTTC) - CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái (HII) thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 14-8 tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% kể từ ngày 12-9. Lũy kế 6 tháng, HII công bố thực hiện doanh thu 291,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 15,7 tỷ đồng. Kế hoạch quý III-2017, công ty đặt chỉ tiêu doanh thu 300 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 15 tỷ đồng; đưa vào vận hành nhà máy sản xuất bột đá siêu mịn CaCO3. Mới đây, CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) đã quyết định thâu tóm HII khi đăng ký mua thêm 2 triệu CP HII để nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 51% vốn.

Các tin khác