Thông tin đầu tư ngày 4-6

(ĐTTCO) - CTCP City Auto (CTF) thông qua phương án phát hành 21,6 triệu CP chào bán cho cổ đông hiện hữu ngay trong quý II hoặc III-2018 theo tỷ lệ 1:1,2 với giá 10.000 đồng/CP.
Thông tin đầu tư ngày 4-6
CTF phát hành 21,6 triệu CP
(ĐTTCO) - CTCP City Auto (CTF) thông qua phương án phát hành 21,6 triệu CP chào bán cho cổ đông hiện hữu ngay trong quý II hoặc III-2018 theo tỷ lệ 1:1,2 với giá 10.000 đồng/CP. Tổng số tiền thu được dự kiến 216 tỷ đồng sẽ dùng bổ sung vốn lưu động (16 tỷ đồng), xây dựng thêm các showroom và mua lại hoặc thâu tóm các doanh nghiệp có cùng ngành nghề có hệ thống phân phối đa dạng, vị trí showroom đẹp, lớn (200 tỷ đồng). Theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017, CTF ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế 22,7 tỷ đồng. Kế hoạch năm nay, CTF đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 28,8 tỷ đồng. 
PHR thưởng CP tỷ lệ 3:2
(ĐTTCO) - CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 15-6 phát hành 54,2 triệu CP thưởng theo tỷ lệ 3:2 tăng vốn điều lệ từ 813 tỷ đồng lên 1.355 tỷ đồng. Nguồn thực hiện được lấy từ quỹ đầu tư phát triển. Tính đến cuối quý I-2018, PHR có 1.233 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 385,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Quý I-2018 PHR ghi nhận doanh thu 268 tỷ đồng, giảm 35% so với quý I-2017 nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 40%, đạt 93,5 tỷ đồng. Nguyên nhân tăng chủ yếu nhờ nguồn thu lớn từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định (66 tỷ đồng). 

SEB thưởng CP tỷ lệ 60%
(ĐTTCO) - CTCP Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (SEB) thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 25-6 phát hành 12 triệu CP thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 60% bằng nguồn tiền từ quỹ đầu tư phát triển (16,2 tỷ đồng), quỹ khác (15,2 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (88,6 tỷ đồng). Sau phát hành, SEB sẽ có vốn điều lệ 320 tỷ đồng. Mới đây, SEB đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 tỷ lệ 15% bằng tiền mặt. Năm 2017 SEB ghi nhận doanh thu 318 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 171,2 tỷ đồng; tăng trưởng lần lượt 53% và 117%. 
MPC thưởng CP tỷ lệ 1:1
(ĐTTCO) - CTCP Tập đoàn thủy sản Minh Phú (MPC) thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 12-6 phát hành 70 triệu CP thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 nhằm tăng vốn điều lệ lên 1.400 tỷ đồng. Năm 2017 MPC ghi nhận doanh thu tăng trưởng 31% và lãi ròng gấp 8,7 lần năm 2016, đạt lần lượt 15.665 tỷ đồng và 714 tỷ đồng. Quý I-2018, doanh thu thuần tiếp tục tăng trưởng 14,5% đạt 3.071 tỷ đồng; lợi nhuận ròng cũng tăng gấp 2,5 lần, đạt 108 tỷ đồng. 
GMD đặt kế hoạch doanh thu 3.200 tỷ đồng
(ĐTTCO) - CTCP Gemadept (GMD) vừa tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua nội dung kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2018 là 3.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2.130 tỷ đồng. Nếu không tính lợi nhuận từ chuyển nhượng tài sản, GMD dự kiến lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường đạt 570 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2017. GMD dự kiến trong quý II sẽ hoàn thành chuyển nhượng và ghi nhận lợi nhuận từ việc thoái 51% vốn tại Cảng quốc tế Hoa Sen Gemadept.

Các tin khác