Thông tin đầu tư ngày 5-2

(ĐTTCO) - CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) thông báo, Quỹ KB Viet Nam Focus Balanced đăng ký mua vào 4 triệu CP đến hết ngày 2-3 nhằm nâng lượng sở hữu lên 7 triệu CP. Trước đó, quỹ này đã hoàn tất mua vào 1 triệu CP CII, nâng lượng sở hữu lên 3 triệu CP, tương đương 1,21% vốn CII. 
Thông tin đầu tư ngày 5-2
CII: Quỹ ngoại đăng ký mua thêm 4 triệu CP
(ĐTTCO) - CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) thông báo, Quỹ KB Viet Nam Focus Balanced đăng ký mua vào 4 triệu CP đến hết ngày 2-3 nhằm nâng lượng sở hữu lên 7 triệu CP. Trước đó, quỹ này đã hoàn tất mua vào 1 triệu CP CII, nâng lượng sở hữu lên 3 triệu CP, tương đương 1,21% vốn CII. Năm 2017 CII công bố doanh thu đạt 2.040 tỷ đồng, tăng 68,5% so với năm 2016; lợi nhuận sau thuế cũng tăng hơn 62,3%, đạt 1.620 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi CP ở mức 5.207 đồng.
VSC: Lợi nhuận vượt 11% kế hoạch
(ĐTTCO) - CTCP Tập đoàn Container Việt Nam - Viconship (VSC) công bố BCTC quý IV-2017 với doanh thu 344 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 82 tỷ đồng, sau thuế 74 tỷ đồng. Tính cả năm, doanh thu thực hiện ghi nhận 1.302,9 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2016 và vượt 13% kế hoạch (1.150 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế 298,5 tỷ đồng, giảm 4% nhưng vượt 11% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 263,8 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 2.479 tỷ đồng, tăng hơn 80 tỷ đồng; nợ phải trả giảm hơn 110 tỷ đồng, còn 769 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 1.710 tỷ đồng. Năm 2017, công ty dự định chia cổ tức ở mức 20-25%.
C32 muốn nắm 49% MDG
(ĐTTCO) - CTCP Đầu tư xây dựng 3-2 (C32) thông qua chủ trương mua thêm 2,5 triệu CP nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Miền Đông (MDG) lên 5,06 triệu CP, chiếm 49% vốn. Thời gian thực hiện dự kiến từ 30-60 ngày và giá mua theo giá thị trường. C32 tiền thân là Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà Sông Bé. Năm 2017, C32 công bố lợi nhuận sau thuế đạt 90 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm nhưng vẫn thấp hơn 6% so với năm 2016; EPS đạt 6.655 đồng/CP. Ngày 26-4, C32 sẽ họp ĐHCĐ thường niên 2018 để thông qua việc chia cổ tức 2017, kế hoạch cổ tức 2018, bổ sung ngành nghề kinh doanh và phát hành CP thưởng cho cổ đông.
SMA chia cổ tức 3 năm
(ĐTTCO) - CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA) thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 21-2 thanh toán cổ tức còn lại của năm 2012, cổ tức năm 2013 và cổ tức năm 2014 với tổng tỷ lệ 10% bằng tiền mặt kể từ ngày 7-3. Quý IV-2017, SMA công bố mức lãi ròng lên đến 37,6 tỷ đồng, nâng mức lợi nhuận cả năm lên 38 tỷ đồng, gấp 9 lần năm 2016. Nguyên nhân, theo SMA do khí hậu thuận lợi, mưa nhiều giúp doanh thu bán điện tăng 149% so với năm 2016 và giai đoạn cuối năm đã thực hiện đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.
TRC đặt kế hoạch lãi khiếm tốn 113 tỷ đồng
(ĐTTCO) - CTCP Cao su Tây Ninh (TRC) vừa thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 với tổng doanh thu dự kiến 497 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thực hiện năm 2017 nhưng lợi nhuận trước thuế 113 tỷ đồng, giảm hơn 46% so với năm qua. Kế hoạch căn cứ vào giá bán mủ thu mua 35,3 triệu đồng/tấn và giá bán mủ khai thác 36,5 triệu đồng/tấn. Năm 2017, tổng doanh thu TRC ước đạt 503,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 165 tỷ đồng. Theo đó, tổng sản lượng khai thác hơn 9,8 tấn mủ cao su, sản lượng chế biến hơn 14 tấn và sản lượng tiêu thụ đạt hơn 9,4 tấn. Giá bán bình quân mủ khai thác đạt hơn 40 triệu đồng/tấn, cao hơn 29% so với giá thành. 

Các tin khác