Thông tin đầu tư ngày 7-6

(ĐTTCO) - CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 15-6 chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt tỷ lệ 23% kể từ ngày 31-7 tới, đồng thời phát hành 54,2 triệu CP thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:2 (khoảng 66,7%) để tăng vốn điều lệ từ 813 tỷ đồng lên 1.355 tỷ đồng. 
Thông tin đầu tư ngày 7-6
PHR chia cổ tức và thưởng CP tỷ lệ 90%
(ĐTTCO) - CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 15-6 chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt tỷ lệ 23% kể từ ngày 31-7 tới, đồng thời phát hành 54,2 triệu CP thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:2 (khoảng 66,7%) để tăng vốn điều lệ từ 813 tỷ đồng lên 1.355 tỷ đồng. Tính đến cuối quý I-2018, PHR có 1.233 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 385,6 tỷ đồng. Kết thúc quý I-2018 công ty công bố doanh thu thực hiện đạt 268 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 93,5 tỷ đồng, tăng 40% so với quý I-2017.
LCG muốn mua 2 triệu CP quỹ
(ĐTTCO) - CTCP Licogi 16 (LCG) thông báo sẽ mua tối đa 2 triệu CP quỹ thông qua hình thức khớp lệnh. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến trong 30 ngày ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận. Với thị giá khoảng 10.000 đồng/CP, LCG sẽ phải chi ra khoảng 20 tỷ đồng để thực hiện. Năm 2017 LCG thực hiện doanh thu hợp nhất 1.515 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 78 tỷ đồng, vượt kế hoạch 12%; chia cổ tức 7%. Kế hoạch năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2.501 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất 123 tỷ đồng; chia cổ tức 10% bằng tiền. 

MCH chia cổ tức 45%
(ĐTTCO) - CTCP Hàng tiêu dùng Masan (MCH) thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 18-6 thanh toán cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 với tổng tỷ lệ 45% kể từ ngày 28-6. Năm nay MCH đặt mục tiêu doanh thu thuần 17.000-18.500 tỷ đồng, tăng 29-40% so với năm 2017; lợi nhuận ròng cũng tăng 45-59%, dự kiến ở mức 3.100 -3.400 tỷ đồng. Kết thúc quý I-2018, doanh thu thuần thực hiện ghi nhận đạt 3.496 tỷ đồng; lợi nhuận ròng đạt 799 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 24% kế hoạch.
PVI chia cổ tức 2017 theo 2 đợt
(ĐTTCO) - CTCP PVI (PVI) thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 15-6 chi trả cổ tức năm 2017 theo 2 đợt. Đợt 1 dự kiến chi 323,5 tỷ đồng tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 14% vào ngày 5-7 và đợt 2 dự kiến thực hiện ngày 20-9 thanh toán hết số cổ tức còn lại 14%. Năm 2017 PVI đạt doanh thu 9.029 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 683 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 19.627 tỷ đồng. Kế hoạch năm nay, PVI đặt mục tiêu doanh thu 9.069 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 587 tỷ đồng; chia cổ tức 12%. Kết thúc quý I-2018, lợi nhuận ghi nhận 207 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch năm.
PTB sắp chia cổ tức 60%
(ĐTTCO) - CTCP Phú Tài (PTB) dự kiến sẽ phát hành 16,2 triệu CP để chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 50% trong quý III-2018. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2017. Bên cạnh đó, PTB cũng chia thêm cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Năm nay PTB đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 4.804 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 475 tỷ đồng; tăng trưởng lần lượt 21% và 12%. Kết thúc quý I-2018, doanh thu hợp nhất ghi nhận đạt 970 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 62 tỷ đồng.

Các tin khác