Thu 5.000 tỉ đồng từ thoái vốn DNNN

Tổng số cổ phần Nhà nước đã chào bán trong 11 tháng qua đạt xấp xỉ 896,9 triệu; tổng số cổ phần trúng giá đạt hơn 311,6 triệu, huy động cho Nhà nước gần 4.949 tỉ đồng.

Tổng số cổ phần Nhà nước đã chào bán trong 11 tháng qua đạt xấp xỉ 896,9 triệu; tổng số cổ phần trúng giá đạt hơn 311,6 triệu, huy động cho Nhà nước gần 4.949 tỉ đồng.

 

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, 11 tháng qua, trên HNX đã diễn ra 81 phiên đấu giá cổ phần, trong đó có 57 phiên IPO, 4 phiên bán thỏa thuận cổ phần, 19 phiên bán bớt phần vốn góp của Nhà nước và một phiên bán đấu giá quyền mua.

Kết quả, số phiên đấu giá bán hết 100% số cổ phần chào bán là 55/81 phiên, tương đương đạt 67,9%.

Tổng số cổ phần Nhà nước đã chào bán trong 11 tháng qua đạt xấp xỉ 896,9 triệu; tổng số cổ phần trúng giá đạt hơn 311,6 triệu, huy động cho Nhà nước gần 4.949 tỉ đồng.

Riêng tháng 11, tổng khối lượng chào bán của các phiên đấu giá đạt xấp xỉ 178,7 triệu cổ phần, song số lượng đặt mua chỉ hơn 88,1 triệu cổ phần, chiếm 49,3% tổng khối lượng chào bán.

Đáng chú ý, trong 7 phiên IPO tháng 11, có 4 phiên đấu giá của các công ty: Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội, In Trần Phú, Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam và Giống cây trồng Hải Dương đã bán hết 100% số cổ phần chào bán.

Trong đó, điểm nhấn thuộc về phiên đấu giá của Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội, với khối lượng đăng ký mua cao gấp 4 lần so với số cổ phần đưa ra đấu giá. Kết quả, hơn 5,5 triệu cổ phần đã được bán hết cho 11 nhà đầu tư, thu về gần 84,5 tỉ đồng, thặng dư vốn 28,5 tỉ đồng.

Theo kế hoạch đấu giá được công bố tại thời điểm ngày 1/12 trên HNX, tháng cuối cùng của năm 2015 sẽ có 7 phiên IPO và 6 phiên bán bớt phần Nhà nước.

Các tin khác