Thủ tướng làm việc với PVN

(ĐTTCO).- Ngày 22-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương đã làm việc với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).

(ĐTTCO).- Ngày 22-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương đã làm việc với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).

 

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu PVN nghiên cứu một cách sâu sắc, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 với trọng tâm là tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; công nghiệp khí; chế biến dầu khí; tồn trữ và phân phối các sản phẩm dầu khí; dịch vụ dầu khí, đặc biệt là dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao.

Các bộ, ngành trung ương cùng với PVN rà soát lại các quy chế, quy định để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đồng thời đề xuất các giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Theo báo cáo của PVN, quý 1-2016, các chỉ tiêu sản xuất chính, tập đoàn cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tập đoàn cũng đã nộp ngân sách nhà nước hơn 18.600 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tình hình giá dầu thấp cũng đang ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của PVN, đặc biệt là các lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, dịch vụ dầu khí.

Các tin khác