Thủ tướng lưu ý việc thoái vốn mỏ Thạch Khê

Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo việc cơ cấu lại CTCP Sắt Thạch Khê sẽ được xem xét quyết định khi 2 dự án: khai thác, tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê và Nhà máy sản xuất phôi thép 2 triệu tấn/năm được phê duyệt.

Mỏ sắt Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh là mỏ có trữ lượng lớn, việc khai thác có hiệu quả mỏ sắt này sẽ đóng góp quan trọng vào phát triển ngành công nghiệp của đất nước. Tuy vậy, điều kiện khai thác mỏ sắt này còn khó khăn.

Thời gian qua, Chính phủ đã giao cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL) và Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh là doanh nghiệp nhà nước, có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản làm nòng cốt để triển khai thực hiện Tổ hợp 2 dự án lớn là khai thác, tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê và Nhà máy sản xuất phôi thép 2 triệu tấn/năm.

Tuy nhên, quá trình triển khai còn nhiều bất cập, bộ máy tổ chức chưa triển khai đúng, để xảy ra tình trạng chậm, kéo dài, huy động vốn cho dự án thấp.

Bởi vậy, để tổ hợp 2 dự án trên sớm được triển khai có hiệu quả về kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường, Thủ tướng yêu cầu các cổ đông của CTCP Sắt Thạch Khê phải góp đủ vốn để khẩn trương triển khai các công tác liên quan, lập báo cáo đầu tư 2 dự án trên trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Việc cơ cấu lại CTCP Sắt Thạch Khê sẽ được xem xét quyết định khi 2 dự án này được phê duyệt.

Một số doanh nghiệp được thoái vốn để tập trung nhiệm vụ chính.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, trước mắt Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Sông Đà, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) thoái vốn tại CTCP Sắt Thạch Khê để tập trung nguồn vốn cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng yêu cầu CTCP Sắt Thạch Khê dừng việc bóc đất tầng phủ mỏ sắt Thạch Khê Hà Tĩnh. Cho phép bán quặng thu hồi khai thác trong tầng phủ đã được bóc cho các doanh nghiệp trong nước sản xuất phôi thép.

Dự án khai thác, tuyển quặng sắt mỏ sắt Thạch Khê là dự án lớn, ảnh hưởng lớn tới an sinh xã hội của 6 xã thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Do đó, CTCP Sắt Thạch Khê cần phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh giải quyết tốt việc đền bù giải phóng mặt bằng sớm ổn định đời sống của nhân dân.

Các tin khác