Thực hiện có hiệu quả cải cách TTHC

Sáng ngày 4/7, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ  tướng Chính phủ họp phiên toàn thể tại Hà Nội.

Sáng ngày 4/7, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ  tướng Chính phủ họp phiên toàn thể tại Hà Nội.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm là tiếp tục đẩy mạnh triển khai thi hành Hiến pháp 2013, trong đó cải cách TTHC được coi là rất quan trọng trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC cũng phân công nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cho các thành viên Hội đồng, bao gồm nhiệm vụ: Chủ trì, nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách quy định hành chính đối với các lĩnh vực đời sống dân sinh như cấp sổ hộ nghèo và các TTHC liên quan; vấn đề an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm nông sản; giải thể doanh nghiệp; vấn đề đất đai cho doanh nghiệp và các mô hình TTHC về bồi thường giải phóng mặt bằng…

Ông Ngô Hải Phan, Tổng Thư ký Hội đồng, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp), cho hay các thành viên Hội đồng Tư vấn kịp thời tổng hợp phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định, TTHC gửi đến Hội đồng Tư vấn để phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết.

Các Ban thuộc Hội đồng Tư vấn cần tích cực tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC, trong đó ưu tiên Luật, Pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp 2013. Đồng thời, tiếp tục tham gia ý kiến đối với Đề án thí điểm liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, lĩnh vực thuế.

Đặc biệt, Hội đồng Tư vấn sẽ tích cực triển khai việc thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh hiện nay.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc cho rằng, nhiều chủ trương và chính sách đúng đắn nhưng đi vào cuộc sống kém hiệu quả là do những bất cập, trở ngại của các cấp thực thi. Tới đây, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, VCCI sẽ thực hiện đề án lấy “tín nhiệm” của doanh nghiệp đối với các bộ, ngành và thường xuyên báo cáo công tác này với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trước hết là công cuộc cải cách TTHC và cải cách hành chính trong việc tiếp cận cơ quan công quyền của doanh nghiệp nhằm loại bỏ TTHC không phù hợp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh đó, các Thành viên Hội đồng Tư vấn cũng đóng góp ý kiến đối với Hội đồng, nhất là ý kiến của các Hiệp hội doanh nghiệp trong việc thực thi và tiếp cận TTHC hiện nay.

Các tin khác