Thực hư taxi truyền thống chịu thuế cao hơn Grab, Uber

(ĐTTCO)-Trước một số ý kiến cho rằng “taxi truyền thống đang phải chịu khá nhiều loại thuế, phí với mức thuế suất chênh lệch khá xa so với Grab, Uber," Bộ Tài chính khẳng định thông tin này là không đúng. 
Thực hư taxi truyền thống chịu thuế cao hơn Grab, Uber

Bộ Tài chính đang chỉ đạo Tổng cục Thuế rà soát các trường hợp có dấu hiệu rủi ro gian lận về thuế để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Tại các công văn giải đáp gửi cho các bên liên quan, Bộ Tài chính nêu rõ pháp luật về thuế hiện hành áp dụng thống nhất giữa các loại hình doanh nghiệp. Doanh nghiệp xác định được doanh thu, chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì phải nộp thuế theo phương pháp kê khai. 

Theo Bộ Tài chính, phương pháp tỷ lệ trên doanh thu tính thuế chỉ áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài không đáp ứng điều kiện nộp thuế theo phương pháp kê khai, tổ chức không phải là doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh. 

Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Uber B.V Hà Lan không đáp ứng điều kiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, không đáp ứng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế. Căn cứ theo các quy định của pháp luật, nghĩa vụ thuế của Uber B.V Hà Lan được tính như sau: tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng trên doanh thu được hưởng là 3%; tỷ lệ % để tính thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu được hưởng là 2%. 

Đối với tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã) kinh doanh vận tải được thành lập theo quy định của pháp luật ký kết hợp đồng với Công ty trách nhiệm hữu hạn Uber B.V Hà Lan để kinh doanh có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần doanh thu được hưởng theo hợp đồng (không bao gồm phần doanh thu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Uber B.V Hà Lan). 

Đối với cá nhân ký kết hợp đồng với Công ty trách nhiệm hữu hạn Uber B.V Hà Lan để kinh doanh vận tải, nghĩa vụ thuế như sau: tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng trên doanh thu được hưởng là 3%; tỷ lệ % để tính thuế thu nhập cá nhân trên doanh thu được hưởng là 1,5%. 

Đối với hoạt động kinh doanh vận tải Grab, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 384/TCT-TNCN ngày 8/2/2017 gửi Cục thuế một số tỉnh, thành phố đang triển khai mô hình này hướng dẫn về chính sách thuế thực hiện thống nhất theo nguyên tắc hợp đồng hợp tác kinh doanh chia sẻ doanh thu như áp dụng đối với Uber. 

Bộ Tài chính cũng cho biết một số doanh nghiệp kinh doanh taxi truyền thống đề nghị được áp dụng cách tính doanh thu tính thuế như đã hướng dẫn đối với Uber, Grab hoặc cho taxi truyền thống nộp thuế giá trị gia tăng với thuế suất 5% thay vì 10% như hiện nay; đồng thời kiến nghị doanh thu tính thuế đối với Uber, Grab phải trên cơ sở 100% doanh thu. 

Giải thích rõ hơn về vấn đề trên, đại diện Bộ Tài chính cho biết đối với thuế giá trị gia tăng, pháp luật thuế hiện hành đã quy định với phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng, doanh nghiệp áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vận tải là 10%, thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Do vậy, khi xác định thuế giá trị gia tăng phải nộp, doanh nghiệp được khấu trừ thuế giá trị gia tăng của các chi phí đầu vào (như chi phí văn phòng, sửa chữa, mua sắm tài sản cố định...). 

Theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, thuế suất thuế giá trị gia tăng dần được quy về áp dụng thống nhất 10%, thuế suất 5% chỉ áp dụng đối với hàng hóa thiết yếu và thuế suất 0% áp dụng đối với hàng xuất khẩu. Do vậy, kiến nghị “cho taxi truyền thống nộp thuế giá trị gia tăng với thuế suất 5%” là không có cơ sở. 

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, toàn bộ doanh thu từ hoạt động kinh doanh vận tải đều phải kê khai, nộp thuế. Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh chia sẻ doanh thu có nghĩa vụ nộp thuế trên phần doanh thu được chia theo thỏa thuận hợp tác.

Bộ Tài chính nêu rõ việc xác định doanh thu tính thuế của Uber, Grab là 100% doanh thu vận tải thu được từ khách hàng sẽ dẫn đến việc đánh thuế trùng và không hợp lý. Lý do là vì trong số 100% doanh thu vận tải thu được từ khách hàng, Uber chỉ được hưởng 20% doanh thu vận tải; phần còn lại 80% doanh thu vận tải được chia cho tổ chức, cá nhân hợp tác với Uber theo thỏa thuận hợp đồng hợp tác kinh doanh và tổ chức, cá nhân này phải kê khai, nộp thuế theo quy định đối với phần doanh thu được hưởng. 

Theo số liệu của ngành thuế, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong số 10 doanh nghiệp có doanh thu lớn thì hai doanh nghiệp phát sinh số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ, không phát sinh số thuế giá trị gia tăng phải nộp là Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Mai Linh và Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Thành Bưởi.

Một số doanh nghiệp khác mức tỷ lệ nộp thuế giá trị gia tăng/doanh thu dưới 3% là Công ty cổ phần Gia Định, Công ty vận chuyển Sài Gòn Tourist và Hợp tác xã vận tải số 10. 

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, hầu hết các doanh nghiệp đều có mức tỷ lệ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp/doanh thu thấp hoặc không phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, mức tỷ lệ nộp khoảng từ 0,01% đến 0,06%. Riêng Công ty trách nhiệm hữu hạn Ánh Dương, mức tỷ lệ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 1,97%/doanh thu (tương đương mức khoán của Uber). 

Vì vậy, Bộ Tài chính khẳng định thông tin cho rằng “taxi truyền thống đang phải chịu khá nhiều loại thuế, phí với mức thuế suất chênh lệch khá xa so với Grab, Uber” là không đúng.

Các tin khác