Từ khóa: #thuỷ sản

Xuất khẩu thuỷ sản trước sức ép lạm phát toàn cầu

Xuất khẩu thuỷ sản trước sức ép lạm phát toàn cầu

(ĐTTCO) - XK thủy sản Việt Nam nửa đầu năm 2022 đạt tăng trưởng cao kỷ lục 40% bất chấp lạm phát và bất ổn địa chính trị trên toàn cầu. Tuy nhiên, từ tháng 7-2022, cùng với khó khăn về nguồn nguyên liệu, thì bóng đen lạm phát dường như đã bắt đầu che mờ bức tranh XK thủy sản của Việt Nam.