Tiệm vàng nữ trang nhỏ lẻ sẽ khó hơn

Theo dự thảo nghị định về quản lý kinh doanh vàng mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sắp trình Chính phủ thông qua trong tháng 6 này, các tiệm vàng tư nhân sẽ phải đáp ứng được một số điều kiện mà theo các chuyên gia trong ngành không dễ dàng đối với các tiệm vàng quy mô nhỏ.

Theo dự thảo nghị định về quản lý kinh doanh vàng mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sắp trình Chính phủ thông qua trong tháng 6 này, các tiệm vàng tư nhân sẽ phải đáp ứng được một số điều kiện mà theo các chuyên gia trong ngành không dễ dàng đối với các tiệm vàng quy mô nhỏ.

Ngoài quy định về mua bán vàng miếng phải được NHNN cấp phép, cũng như các cơ sở sản xuất gia công vàng miếng phải được NHNN cho phép, dự thảo còn đề cập đến điều kiện để gia công và mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

Theo dự thảo, doanh nghiệp sản xuất, gia công và kinh doanh, mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ được NHNN cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khi đáp ứng đủ các điều kiện: có địa điểm, cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết phục vụ sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ và kinh doanh mua bán vàng trang sức. Các điều kiện này sẽ do NHNN quy định.

Theo các chuyên gia, điều kiện đặt ra đối với các cơ sở sản xuất và kinh doanh vàng nữ trang sẽ chặt chẽ hơn so với hiện nay. Theo đó, các tiệm vàng nhỏ với 1, 2 thợ kim hoàn và vài máy móc thô sơ sẽ buộc phải đầu tư nâng cấp, thu hẹp hoạt động, hoặc đóng cửa nếu không đáp ứng được các điều kiện theo nghị định. Các doanh nghiệp sản xuất gia công và kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên sẽ phải thực hiện việc đăng ký lại với các cơ quan có thẩm quyền.

Dự thảo nghị định quy định trong thời hạn một năm kể từ khi nghị định này có hiệu lực, các đơn vị đang sản xuất, mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ phải thực hiện đăng ký lại với cơ quan đăng ký kinh doanh và hoàn tất thủ tục xin cấp giấy chứng nhận theo quy định mới. Ngoài ra, xuất khẩu vàng nữ trang hiện nay không bị quản lý bởi NHNN nhưng trong dự thảo nghị định này, các đơn vị xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ có hàm lượng từ 20K trở lên phải được NHNN cấp phép. V

àng trang sức dưới 20K khi xuất khẩu không cần phải xin phép NHNN. Đây cũng là một biện pháp để NHNN quản lý luôn việc vàng vào, ra khỏi Việt Nam. Hiện tại trên cả nước có gần 10.000 điểm kinh doanh vàng miếng và hầu hết các điểm này đều có bán và gia công vàng nữ trang. Các tiệm vàng này phải thực hiện đăng ký lại nếu nghị định quản lý hoạt động kinh doanh vàng ra đời.

Các tin khác