Tiếp tục cho phép nhập vàng

Một số công ty vàng cho biết đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép nhập một số lượng vàng hạn chế vào sáng 28-9.

Một số công ty vàng cho biết đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép nhập một số lượng vàng hạn chế vào sáng 28-9.

Một số công ty vàng cho biết đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép nhập một số lượng vàng hạn chế vào sáng 28-9.

Một công ty vàng cho biết đợt trước được cấp phép nhập 300kg, nhưng đợt này chỉ được cấp phép nhập 200kg, tương đương hơn 5.000 lượng.

Sau khi Ngân hàng Nhà nước cấp phép nhập khẩu vàng, giá vàng trong nước đã giảm gần 1 triệu đồng/lượng dù giá vàng thế giới giảm không đáng kể.

Cuối ngày 28-9 có thời điểm giá vàng trong nước giảm còn 44,35 triệu đồng/lượng nhưng cuối ngày phục hồi lên mức 44,7 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới ở mức 1.655 USD/ ounce.

So với giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá tự do, giá vàng trong nước vẫn còn cao hơn 2 triệu đồng/lượng.

Các tin khác