Tín dụng chứng khoán có thể giảm 6 lần

Theo Bản tin tài chính VTV1 tối 29-6, tín dụng vào chứng khoán có thể giảm 6 lần nếu áp dụng dự thảo Thông tư mới.

Theo dự thảo Thông tư quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng (TCTD) mới: "Tổng dư nợ cấp tín dụng của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với tất cả khách hàng để khách hàng đầu tư, kinh doanh cổ phiếu không được vượt quá 3% vốn tự có của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài".  Trong khi đó, theo quy định hiện hành thì Ngân hàng được cho vay chứng khoán đến 20% vốn điều lệ.

VTV1 dẫn số liệu thống kê của Uỷ ban giám sát tài chính quốc gia cho biết với vốn tự có của toàn hệ thống Ngân hàng là 233,612 tỷ đồng thì tín dụng chứng khoán khoảng 7,008 tỷ đồng.

Đối chiếu với quy định hiện hành, việc cho vay chứng khoán không quá 20% vốn điều lệ với vốn điều lệ toàn hệ thống ngân hàng hiện tại khoảng 213,626 tỷ đồng thì số vốn mà Ngân hàng có thể cho vay là 42,725 tỷ đồng.

Do vậy, nếu áp dụng Dự thảo Thông tư mới, tín dụng cho chứng khoán sẽ giảm 6 lần.

Các tin khác