TPHCM: Cấp phép xây dựng giảm 21% so cùng kỳ

(ĐTTCO)- Theo báo cáo từ Sở Xây dựng TPHCM, trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn Thành phố đã cấp 15.186 Giấy phép xây dựng (so với cùng kỳ giảm 21%), với tổng diện tích sàn xây dựng 3.565.300 m2. 

TPHCM: Cấp phép xây dựng giảm 21% so cùng kỳ
Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành chức năng đã kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động xây dựng: Đã thực hiện kiểm tra với 26.457 lượt, giảm 13.126 lượt so với cùng kỳ năm 2021 (tỉ lệ giảm 33,2%). Qua kiểm tra, phát hiện tổng số công trình vi phạm trật tự xây dựng là 189 trường hợp, giảm 123 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021 là 312 trường hợp (tỉ lệ giảm 39,4%).
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25-7-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch số 3333/KH-UBND ngày 12-8-2019 của UBND Thành phố về triển khai các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm xây dựng trên địa bàn Thành phố.
Đồng thời, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng và Kế hoạch liên tịch giữa Sở Xây dựng với UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. Do đó, tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố tiếp tục được kéo giảm; không có tình trạng vi phạm xây dựng tràn lan, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng.
Trong 6 tháng đầu năm, Thành phố đã cấp 4.806 giấy chứng nhận lần đầu; đăng ký biến động 262.162 giấy chứng nhận cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn Thành phố.

Các tin khác