TPHCM: Hơn 1 tỷ USD được rót vào các khu chế xuất, khu công nghiệp năm 2023

(ĐTTCO) - Năm 2023 tổng vốn đầu tư thu hút kể cả cấp mới và điều chỉnh hơn 1 tỷ USD, đạt 183,57% kế hoạch là 550 triệu USD.

TPHCM: Hơn 1 tỷ USD được rót vào các khu chế xuất, khu công nghiệp năm 2023

Ngày 27-12, Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp TPHCM cho biết, năm 2023 tổng vốn đầu tư thu hút kể cả cấp mới và điều chỉnh hơn 1 tỷ USD, đạt 183,57% kế hoạch là 550 triệu USD.

Về đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư thu hút đạt 221,11 triệu USD, tăng 12,47% so với cùng kỳ năm 2022 (196,6 triệu USD). Trong đó, cấp mới 16 dự án với vốn đầu tư đăng ký 63,20 triệu USD, giảm 12,89% so với cùng kỳ năm 2022 (72,56 triệu USD); 32 dự án điều chỉnh vốn với vốn điều chỉnh tăng 157,91 triệu USD, tăng 27,30% so với cùng kỳ năm 2022 (124,05 triệu USD). Suất đầu tư (tính trên các dự án mới, tăng vốn có sử dụng đất) là 11,58 triệu USD/ha.

Về đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư thu hút đạt 18.510,99 tỷ đồng (tương đương 788,5 triệu USD), tăng 123,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, cấp mới 44 dự án với vốn đầu tư đăng ký 16.695 tỷ đồng (tương đương 710,73 triệu USD), tăng 149,94% so với cùng kỳ năm 2022; 20 dự án điều chỉnh vốn với vốn điều chỉnh tăng 1.815 tỷ đồng (tương đương 77,77 triệu USD), tăng 14,16% so với cùng kỳ năm 2022. Suất đầu tư (tính trên các dự án mới, tăng vốn có sử dụng đất) là 4,68 triệu USD/ha (không tính dự án Viettel).

Đối với 4 ngành công nghiệp trọng yếu và dịch vụ phục vụ công nghiệp (dịch vụ hỗ trợ công nghiệp và bất động sản công nghiệp), có 39/60 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư 759,02 triệu USD, chiếm 98% tổng vốn đầu tư thu hút mới.

Theo ông Hứa Quốc Hưng, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TPHCM, để đạt kết quả trên, Ban Quản lý đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, kéo giảm 30% thời gian giải quyết; thực hiện tiếp nhận và giải quyết trong một ngày làm việc; triển khai 17 thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố và tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt 92%.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM cũng đã phân cấp quyền lực cho Ban Quản lý trong việc thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cũng như các quyền liên quan đến giấy phép môi trường.

Các tin khác