TPHCM: Kinh tế phục hồi chưa mạnh mẽ

(ĐTTCO) - Chiều ngày 2-4, UBND TPHCM tổ chức phiên họp tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý I; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II.

Giám đốc Sở KHĐT Lê Thị Huỳnh Mai báo cáo tại phiên họp
Giám đốc Sở KHĐT Lê Thị Huỳnh Mai báo cáo tại phiên họp

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì phiên họp với sự tham dự của lãnh đạo các sở ngành, quận huyện.

Giám đốc sở KHĐT Lê Thị Huỳnh Mai báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I. Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 406.345 tỷ đồng. Tính theo giá so sánh 2010 đạt 269.891 tỷ đồng, tăng 6,54% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực nông lâm thuỷ sản tăng 0,85%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,66%; khu vực dịch vụ tăng 7,34%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,4%.

Tất cả các ngành dịch vụ đều có mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ. Tăng cao nhất là ngành vận tải kho bãi với mức tăng 16,24%. Kế đến là dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 6,92%; dịch vụ hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ tăng 6,24%; giáo dục và đào tạo tăng 6,15%; bán buôn, bán lẻ tăng 5,68%; thông tin và truyền thông tăng 5,52%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 4,11%; y tế và hoạt động cứu trợ xã hội tăng 3,02%; kinh doanh bất động sản tăng 2,51%. Thống kê, 9 ngành dịch vụ chủ yếu chiếm 59,7% trong GRDP, chiếm 91% trong khu vực dịch vụ.

Giải ngân đầu tư công đã giao và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là 78.746 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách trung ương là 3.169 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 75.577 tỷ đồng. Theo số liệu báo cáo Kho bạc Nhà nước TPHCM, tính đến ngày 29-3, tổng vốn số vốn đã giải ngân là 4.481 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 5,7% tổng vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Dự kiến đến hết ngày 31-3, tổng số vốn giải ngân là 5.566 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 7,02% . So với số liệu giải ngân của quý I-2023 (1.608 tỷ đồng, tương đương 2,3%) thì số liệu giải ngân đến nay tăng hơn 3.958 tỷ đồng và gấp hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cho rằng, bên cạnh một số kết quả đạt được thì một số chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng thấp hoặc không đạt như: tăng trưởng tín dụng yếu, thu hút FDI giảm về quy mô vốn (giảm 7,61% so với cùng kỳ), số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tăng (hơn 20%). Tiến độ triển khai thực hiện một số nhiệm vụ phức tạp, đề án lớn, dự án mới còn chậm. Những tồn tại cũ chưa giải quyết chưa dứt điểm, phát sinh tồn tại mới. Do đó phải quyết tâm hơn nữa mới mong hoàn thành kế hoạch của quý II cũng như các quí còn lại.

“Số doanh nghiệp rút khỏi thị trường cao so cùng kỳ, thị trường bất động sản chưa phục hồi tốt, kinh tế chưa phục hồi mạnh mẽ. Do đó nhiệm vụ quý II rất năng nề… Nhiều chuyên gia đánh giá nếu chúng ta giữ đà tăng trưởng như quý I cho các quý còn lại mới mong đạt được đà tăng trưởng cho năm 2024. Do đó, tôi đề nghị các đồng chí dự họp cần phân tích nguyên nhân, đề ra giải pháp thực hiện", Chủ tịch Phan Văn Mãi nói.

Các tin khác