TPHCM mạnh tay thu nợ thuế

Theo báo cáo của Cục thuế TPHCM, tính đến ngày 30/6, cơ quan này đã thu hồi được 12.180 tỷ đồng tiền nợ thuế trên tổng số dư nợ là 18.111 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Cục thuế TPHCM, tính đến ngày 30/6, cơ quan này đã thu hồi được 12.180 tỷ đồng tiền nợ thuế trên tổng số dư nợ là 18.111 tỷ đồng.

Theo đó, số tiền thuế thu bằng biện pháp quản lý nợ là trên 7.000 tỷ đồng; bằng biện pháp cưỡng chế là 5.171 tỷ đồng.

Để đạt được chỉ tiêu tổng số tiền thuế nợ tại thời điểm ngày 31/12/2014 không vượt quá 5% so với tổng số thu ngân sách năm 2014, Cục Thuế TP.HCM yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, phân tích các khoản nợ thuế, áp dụng các biện pháp đô đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế...

Đồng thời, thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ cho từng phòng liên quan, từng chi cục thuế quận, huyện. Các đơn vị này cũng đã giao chỉ tiêu thu nợ đến từng đội thuế, từng công chức phụ trách địa bàn nhằm tăng cường các biện pháp xử lý thuế có hiệu quả, phấn đấu số tiền nợ thuế phải giảm ở mức thấp nhất, hạn chế phát sinh nợ mới.

Tăng cường phối hợp giữa các bộ phận, chức năng trong để rà soát, đối chiếu, điều chỉnh dứt điểm các khoản nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp chưa chính xác để giảm nhanh số thuế nợ. Rà soát các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và tiến hành các biện pháp đôn đốc đưa số nợ này vào ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, Cục Thuế TP.HCM sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND quận, huyện, các sở, ban, ngành liên quan như Công an, Ngân hàng, Kho bạc trong việc đôn đốc thu, cưỡng chế thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật để thu hồi nợ thuế trong 6 tháng cuối năm 2014.

Theo Cục Thuế TP.HCM, bên cạnh việc một số DN nợ thuế hoặc bị truy thu với số tiền thuế lớn không có khả năng thanh toán, đã bỏ khỏi địa điểm kinh doanh sau đó thành lập công ty khác thì vẫn còn một số DN từ đầu năm đến nay gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, sự phối hợp trong công tác quản lý nợ giữa cơ quan Thuế và các ngành như Sở Tài chính, Kho bạc, Ngân hàng, Sở KHĐT chưa thật chặt chẽ nên đã để lọt, để sót nhiều trường hợp trốn thuế hay nộp chậm. Mặt khác, vấn đề ứng dụng CNTT trong quản lý nợ còn chậm và sai sót nên chưa hỗ trợ tốt cho quá trình thu hồi nợ cũng như tạo điều kiện đối chiếu số liệu với người nộp thuế.

Các tin khác