TPHCM muốn được vận hành sàn giao dịch tín chỉ Carbon quý I-2024

(ĐTTCO) - Ngày 27-12, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2023, kế hoạch triển khai nhiệm vụ tài chính NSNN năm 2024.

TPHCM muốn được vận hành sàn giao dịch tín chỉ Carbon quý I-2024

Phát biểu tại hội nghị theo hình thức trực tuyến, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, năm 2023 dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, song TPHCM đã nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Về tăng trưởng kinh tế của TPHCM, nếu như quý I-2023 chỉ tăng trưởng 0,7% thì các quý sau tốc độ tăng trưởng kinh tế đã có sự cải thiện. Cụ thể, quý II tăng 5,87%, quý IIItăng 6,71% và quý IV ước tính tăng 9,62% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung cả năm 2023, tăng trưởng kinh tế TPHCM ước đạt 5,85% so với cùng kỳ năm 2022. Với mức tăng trưởng này, TPHCM xếp thứ 17/63 địa phương trong cả nước, đứng thứ 2/5 thành phố trực thuộc Trung ương và đứng đầu về mức tăng trưởng ở vùng Đông Nam Bộ.

Về thu ngân sách trên địa bàn TPHCM, năm 2023, tính đến hết ngày 26-12, thu nội địa của TPHCM đạt 314.586 tỷ đồng, bằng 97,2% do với dự toán ngân sách được giao. TPHCM phấn đấu đến hết ngày 31-12 sẽ hoàn thành nhiệm vụ thu nội địa trên địa bàn TP. Để đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách, TP đang rà soát các nguồn tài chính, sắp xếp các nhiệm vụ chi theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 1302 ngày 15-12.

Cũng tại hội nghị, đại diện UBND TPHCM đã kiến nghị 4 nội dung quan trọng.

Đại diện UBND TPHCM kiến nghị Trung
 ương một số chính sách

Thứ nhất, kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp Bộ KH-ĐT để nghiên cứu và đề xuất Chính phủ cho TPHCM xây dựng và phát triển Quỹ đầu tư hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ. Theo đó, kiến nghị Bộ Tài chính rà soát và bố trí các nguồn lực từ ngân sách và xã hội hóa hợp lý để tham gia xây dựng Quỹ đầu tư hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ.

Thứ hai, TPHCM kiến nghị Chính phủ sớm xem xét thông qua một số quy định về lãi vay, phương thức thanh và quyết toán dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT sao cho hợp lý, miễn phí thu nhập cá nhân trên địa bàn TPHCM, sửa đổi nghị định về phân cấp quản lý hành chính, cơ chế quản lý về tài chính - ngân sách cho TPHCM.

Thứ ba, TPHCM kiến nghị Bộ Tài chính xem xét cho TPHCM xây dựng và triển khai, đưa vào thực hiện đề án sàn giao dịch tín chỉ Carbon trong quý I-2024.

Thứ tư, TPHCM kiến nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định trong các nghị định quy định chi tiết về quản lý và sử dụng tài sản công, kinh doanh nhà công sản… cho phù hợp với thực tiễn của TP.

toan-canh-9968.jpg
Hội nghị được tổ chức theo cả 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến

Cũng theo đại diện TPHCM, trong năm 2024, TPHCM được Trung ương giao nhiệm vụ thu ngân sách là 482.660 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 26% trong tổng dự toán thu ngân sách chung của cả nước. Trong đó thu nội địa là 333.960 tỷ đồng, thu từ dầu thô là 17.900 tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 130.800 tỷ đồng.

Chi ngân sách của TPHCM năm 2024 là 149.977 tỷ đồng, trong chi cho đầu tư phát triển là 75.577 tỷ đồng. Do đó việc hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trong năm 2024 là một thách thức lớn, đòi hỏi TPHCM phải có những giải pháp đồng bộ để nỗ lực hoàn thành.

Năm 2024, TPHCM xác định chủ đề năm là phấn đấu thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù dành cho TPHCM đã được Quốc hội thông qua. TPHCM hiện nay đã xây dựng được 18 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhóm về kinh tế, xã hội, cải cách hành chính, quốc phòng và an ninh và mục tiêu tăng trưởng GRDP của TPHCM phấn đấu năm 2024 sẽ tăng từ 7,5-8%. Đồng thời, về chỉ tiêu thu ngân sách năm 2024, TPHCM phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch dự toán được giao.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, nhờ chủ động trong điều hành, thu - chi ngân sách đã được cân đối hợp lý, hiệu quả. Cụ thể, kết quả thực hiện thu NSNN đến ngày 25-12 đạt gần 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 4,5% so dự toán. Về chi NSNN, ước tính đến ngày 31-12, chi NSNN đạt khoảng 1,73 triệu tỷ đồng, bằng 83,4% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển ước đạt 79,8% dự toán Quốc hội quyết định, bằng 81,9% kế hoạch Chính phủ giao.

Bên cạnh đó, nợ công được kiểm soát chặt chẽ và được tái cơ cấu theo hướng an toàn, bền vững. Đồng thời, viêc điều hành giá cả, thị trường phù hợp, tăng cường quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và bảo hiểm.

Các tin khác