TPHCM: Quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho dự án bất động sản

(ĐTTCO) - Đây là một trong những nội dung được UBND TPHCM cho biết tại báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.
TPHCM: Quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho dự án bất động sản

UBND TPHCM dự báo công tác phát triển nhà ở và thị trường bất động sản trong giai đoạn 2023-2025 sẽ tiếp tục gặp không ít khó khăn, thách thức do chịu sự tác động tiêu cực bởi tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều diễn biến khó lường. Về tháo gỡ vướng mắc liên quan đến dự án nhà ở thương mại, cuối năm 2022, UBND TPHCM đã tổng hợp, rà soát những vướng mắc khó khăn trong lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, đất đai, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản, để báo cáo Tổ Công tác của Chính phủ (Tổ 1435) về rà soát, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản.

Đồng thời, UBND TPHCM cũng đã tổ chức họp để có hướng chỉ đạo tháo gỡ đối với 16/32 dự án mà Tổ 1435 chuyển đến; còn lại 16/32 dự án, UBND TPHCM đã giao các sở, ban, ngành tiếp tục rà soát pháp lý để tổng hợp, báo cáo UBND TPHCM xem xét giải quyết cụ thể từng trường hợp.

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, tổ chức làm việc với Hiệp Hội bất động sản TPHCM (HoREA) cùng các sở, ban, ngành để tiếp tục tổng hợp, phân nhóm các vướng mắc theo thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của các sở, ngành, tham mưu UBND TPHCM tổ chức họp chuyên đề giải quyết.

Theo đó, từ 189 kiến nghị của 148 dự án do HoREA tổng hợp, đến nay các sở, ngành đã giải quyết đối với 43 kiến nghị của 39 dự án. Thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ đối với 71 kiến nghị của 48 dự án liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng.

Đối với 30 kiến nghị của 30 dự án liên quan quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, TPHCM đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải quyết.

Về tình hình hoạt động của Tổ Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư trên địa bàn TPHCM, Tổ Công tác đã tổ chức 5 cuộc họp để giải quyết các nội dung còn tồn tại vướng mắc đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công và các dự án đầu tư không sử dụng vốn ngân sách TP và ban hành 8 thông báo kết luận chỉ đạo.

Các tin khác