TPHCM: Sở Xây dựng công bố tiến độ giải quyết 148 dự án bị vướng pháp lý

(ĐTTCO) - Sở Xây dựng vừa có báo cáo UBND TPHCM về tiến độ giải quyết đối với 148 dự án nhà ở đang bị vướng mắc pháp lý do HoREA tổng hợp và kiến nghị.
Dự án của Công ty Kim Oanh tại TP Thủ Đức đang có kiến nghị liên quan đến nhà ở xã hội
Dự án của Công ty Kim Oanh tại TP Thủ Đức đang có kiến nghị liên quan đến nhà ở xã hội

Theo đó, Sở Xây dựng được UBND TPHCM giao chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan như: Sở TN-MT, Sở KH-ĐT, Sở QH-KT và các đơn vị có liên quan trao đổi, thống nhất với Horea phân nhóm vướng mắc để trình UBND TPHCM để có ý kiến chỉ đạo, phân công đơn vị chịu trách nhiệm thụ lý, giải quyết đối với các nhóm hồ sơ có cùng vướng mắc theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Qua tổng hợp có 148 dự án với 189 kiến nghị giải quyết, tháo gỡ. Đến nay Sở Xây dựng đã nhận được báo cáo tiến độ trả lời của 7/8 đơn vị liên quan là: Sở KH-ĐT, Sở GT-VT, Ban Quản lý khu Nam, Chi cục Tài chính doanh nghiệp (Sở Tài chính), Cục thuế TPHCM, Sở QH-KT, UBND TP Thủ Đức. Riêng Sở TN-MT chưa có báo cáo trả lời.

Cụ thể, về tiến độ giải quyết và trả lời kiến nghị của liên quan đến 189 kiến nghị từ 148 dự án thuộc trách nhiệm các sở ngành như sau: Sở TN-MT có 101 kiến nghị liên quan đến 96 dự án chưa có kiến nghị nào được trả lời; Sở KH-ĐT có 38 kiến nghị liên quan 27 dự án đã có 29 văn bản trả lời; Sở Xây dựng có 20 kiến nghị liên quan 20 dự án đã có 17 văn bản trả lời; Sở QH-KT có 21 kiến nghị liên quan 21 dự án đã có 13 văn bản trả lời; Ban Quản lý Khu Nam có 1 kiến nghị liên quan 1 dự án đã có văn bản trả lời.

Theo Sở Xây dựng, đến nay Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) đã có nhiều văn bản gửi Sở Xây dựng tổng hợp các kiến nghị của nhiều doanh nghiệp và nhiều nội dung không thuộc chức năng của Sở Xây dựng. Do đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM giao trách nhiệm cho từng sở ngành giải quyết kiến nghị theo kết quả phân nhóm cho đến khi các kiến nghị, vướng mắc được tháo gỡ và không chuyển cho các sở ngành khác giải quyết vướng mắc.

Đối với các kiến nghị, vướng mắc của sở ngành nào thì đơn vị đó phải chủ động làm việc với chủ đầu tư để hướng dẫn hoàn tất hồ sơ và thủ tục đầu tư theo quy định hoặc chủ trì cùng các sở ngành liên quan để giải quyết vướng mắc. Trường hợp các sở ngành không phối hợp giải quyết thì có văn bản báo cáo UBND TPHCM để chỉ đạo các đơn vị thực hiện.

Đối với các dự án mới phát sinh vướng mắc nằm ngoài danh sách 148 dự án nói trên thì HoREA tổng hợp báo cáo để các cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền.

Các tin khác