TPHCM: Tiết kiệm điện sẽ là tiêu chí xét thi đua - khen thưởng

(ĐTTCO) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo.

TPHCM: Tiết kiệm điện sẽ là tiêu chí xét thi đua - khen thưởng

UBND TPHCM đặt mục tiêu thúc đẩy sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đưa chương trình tiết kiệm điện thành hoạt động thường xuyên trong đời sống xã hội, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đồng thời nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về sử dụng điện tiết kiệm trong mọi hoạt động của xã hội, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Cụ thể, giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, TPHCM phấn đấu hàng năm tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ; giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện dưới 3,5% vào năm 2025. Phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà; đến hết năm 2025, phấn đấu 100% hệ thống chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED.

Sở Công Thương được giao phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, áp dụng chế tài xử phạt đối với các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức không thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng năng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nói chung và sử dụng điện tiết kiệm nói riêng.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện, đơn vị liên quan đưa nội dung tiết kiệm điện thành tiêu chí xét thi đua - khen thưởng hàng năm.

Các tin khác