Trải nghiệm mua sách tự động không dùng tiền mặt

(ĐTTCO) - Nếu bạn đã quen với việc mua nước, mua đồ ăn tự động, thì nay bạn có thể trải nghiệm thêm một mô hình mới là mua sách tự động.

Các tin khác