Trong sàn - Ngoài sàn (14-4)

KBC dự tính lãi 630 tỷ đồng TCTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) công bố Báo cáo thường niên 2015, trong đó có nêu kế hoạch tìm kiếm NĐT chiến lược để thực hiện phương án phát hành 120 triệu CP với giá không dưới 15.000 đồng/CP. Song song đó KBC sẽ phát hành từ 1.000 tỷ đồng đến 2.000 tỷ đồng trái phiếu cho các đối tượng cá nhân, tổ chức với nhiều đợt khác nhau và dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm huy động vốn đầu tư khu công nghiệp Quang Châu, khu đô thị Phúc Ninh, cơ cấu các khoản nợ cũ và bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Kế hoạch năm nay, KBC dự kiến doanh thu hợp nhất 1.900 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất 630 tỷ đồng, tăng lần lượt 8% và 5% so với kết quả thực hiện năm 2015.

FIT thành lập 2 công ty con(ĐTTCO) - HĐQT CTCP Đầu tư F.I.T (FIT) vừa thông qua chủ trương thành lập CTCP FIT Land và CTCP FIT Retail ngay trong quý II-2016. Theo nghị quyết vừa được HĐQT FIT công bố, CTCP FIT Land hoạt động trong lĩnh vực bất động sản với các ngành nghề như tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất… Vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng và tăng lên 500 tỷ đồng vào năm 2018, trong đó FIT nắm từ 70% đến 99%. Còn CTCP FIT Retail hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, nông sản thực phẩm… vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng và tăng lên 500 tỷ đồng vào năm 2018, FIT cũng nắm giữ từ 70% đến 99% vốn. Bên cạnh đó, HĐQT FIT cũng thông qua việc mua thêm 330.640 CP CTCP Dược phẩm Cửu Long (DCL) đến hết ngày 6-5 nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ DCL lên 60,84% vốn, tương đương 12,24 triệu CP.

KBC dự tính lãi 630 tỷ đồngTCTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) công bố Báo cáo thường niên 2015, trong đó có nêu kế hoạch tìm kiếm NĐT chiến lược để thực hiện phương án phát hành 120 triệu CP với giá không dưới 15.000 đồng/CP. Song song đó KBC sẽ phát hành từ 1.000 tỷ đồng đến 2.000 tỷ đồng trái phiếu cho các đối tượng cá nhân, tổ chức với nhiều đợt khác nhau và dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm huy động vốn đầu tư khu công nghiệp Quang Châu, khu đô thị Phúc Ninh, cơ cấu các khoản nợ cũ và bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Kế hoạch năm nay, KBC dự kiến doanh thu hợp nhất 1.900 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất 630 tỷ đồng, tăng lần lượt 8% và 5% so với kết quả thực hiện năm 2015.

PVT đặt chỉ tiêu lãi 280 tỷ đồngTCTCP Vận tải dầu khí (PVT) thông báo họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 vào ngày 20-4 để thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với doanh thu hợp nhất 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 280 tỷ đồng; đầu tư 1 tàu chở dầu loại 13.000DWT; mua lại 20% vốn góp của Tổng công ty PTSC và Tổng công ty PV Oil tại Công ty Đông Dương; mua lại 51% vốn của Công ty GAS Shipping tại CTCP Vận tải Nhật Việt và chuyển công ty này thành công ty con; chia cổ tức năm 2015 tỷ lệ 18%, trong đó 10% bằng CP và 8% bằng tiền mặt. Như vậy, nếu nội dung chia cổ tức bằng CP được thông qua, PVT sẽ phát hành 25,58 triệu CP và vốn điều lệ sau phát hành đạt 2.814 tỷ đồng. Năm 2015, PVT báo cáo thực hiện doanh thu 5.960 tỷ đồng; lãi sau thuế 433 tỷ đồng; vượt kế hoạch lần lượt 17% và 127%.

Các tin khác