Trong sàn - Ngoài sàn (16-11)

*  CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) công bố 10 tháng đạt doanh thu thuần 1.566,6 tỷ đồng; lãi sau thuế 64,2 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2014 và hoàn thành 85,6% kế hoạch năm 2015; tổng tài sản tăng 29,7% lên 1.553,2 tỷ đồng, trong đó tiền và tương đương tiền gần 9 tỷ đồng.

*  CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) công bố 10 tháng đạt doanh thu thuần 1.566,6 tỷ đồng; lãi sau thuế 64,2 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2014 và hoàn thành 85,6% kế hoạch năm 2015; tổng tài sản tăng 29,7% lên 1.553,2 tỷ đồng, trong đó tiền và tương đương tiền gần 9 tỷ đồng.

* CTCP Xi măng Bỉm Sơn (BCC) công bố 9 tháng lãi trước thuế 219 tỷ đồng, lãi sau thuế 167,9 tỷ đồng, tăng gấp 3,8 lần cùng kỳ năm 2014 và vượt 27,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2015; tiền và tương đương tiền giảm 81,8% còn 64 tỷ đồng; tồn kho tăng 37% lên 617 tỷ đồng; nợ ngắn hạn giảm 2,2% còn 2.641,8 tỷ đồng; nợ dài hạn giảm 24,7% xuống 1.082 tỷ đồng.

* CTCP Xây dựng Cotec (CTD) công bố 9 tháng lãi sau thuế hơn 449 tỷ đồng, vượt 3,4% kế hoạch lợi nhuận năm 2015; EPS đạt 9.299 đồng/CP; tổng tài sản tăng 37,3% lên 6.676,6 tỷ đồng, trong đó tiền và tương đương tiền tăng 2,5 lần đạt 1.250 tỷ đồng; tồn kho tăng gấp 3 lần lên 1.023 tỷ đồng; nợ ngắn hạn cũng tăng 73% lên 3.703,9 tỷ đồng.

* CTCP Đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCI) sẽ họp ĐHCĐ bất thường vào ngày 27-11 để xin ý kiến phát hành riêng lẻ 33,3 triệu CP trong năm 2016 với giá bằng 120% giá thị trường nhằm huy động 890 tỷ đồng bổ sung vốn cho một loạt dự án bất động sản tại TPHCM; xin ý kiến về việc KDH muốn tăng tỷ lệ nắm giữ từ 20,4% lên 25% không qua chào mua công khai.

* CTCP Sơn Hà Sài Gòn (SHA) công bố 9 tháng lãi sau thuế 20,4 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái (8 tỷ đồng) và vượt 2% kế hoạch lợi nhuận năm 2015; tổng tài sản tăng 42% lên 312,8 tỷ đồng, trong đó tiền và tương đương tiền tăng 77,5% lên 20,7 tỷ đồng. Riêng quý III-2015, lãi sau thuế đạt 7 tỷ đồng.

* CTCP Đầu tư LDG (LDG) thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 26-11 tổ chức ĐHCĐ bất thường để thông qua nhiều vấn đề, trong đó có kế hoạch phát hành CP tăng vốn. Lũy kế 9 tháng, LDG lãi sau thuế 102,1 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2014 (lỗ 400 triệu đồng) và hoàn thành 73% kế hoạch năm 2015.

* CTCP Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Idico (UIC) công bố kế hoạch kinh doanh quý IV-2015 với chỉ tiêu doanh thu 560,1 tỷ đồng; lãi trước thuế 7 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, UIC thực hiện doanh thu 1.427,4 tỷ đồng, hoàn thành 82% kế hoạch năm; lãi trước thuế 31,5 tỷ đồng; vượt 13% kế hoạch năm.

* CTCP Ngoại thương và Phát triển đầu tư TPHCM (FDC) thông qua chủ trương mua 20,55 triệu CP tại CTCP Thông Đức, tương đương 93,4% vốn. Lũy kế 9 tháng, FDC lãi ròng 10 tỷ đồng, giảm gần 37% so với lợi nhuận 9 tháng năm 2014. Riêng quý III, lãi ròng chỉ 338,6 triệu đồng trong khi quý III-2014 lãi ròng 5,2 tỷ đồng.

* CTCP Transimex-Saigon (TMS) dự định phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, chuyển thanh toán cổ tức năm 2014 (tỷ lệ 9%) sang bằng CP, vay Vietcombank TPHCM 80 tỷ đồng, phát hành CP cho người lao động và đổi tên thành CTCP Transimex. Lũy kế 9 tháng, TMS lãi trước thuế 141,1 tỷ đồng; hoàn thành 93,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Các tin khác