Trong sàn - Ngoài sàn (7-4)

(ĐTTCO)-  HNX thông báo ngày 14-4 sẽ tổ chức đấu giá cổ phần lần đầu 4,3 triệu CP của Tổng công ty 36 với giá khởi điểm 10.000 đồng/CP. TCT 36 trực thuộc Bộ Quốc phòng, hiện có 1 công ty con, 2 công ty liên kết và 16 đơn vị phụ thuộc với ngành nghề kinh doanh chính xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, đầu tư kinh doanh bất động sản…

(ĐTTCO)-  HNX thông báo ngày 14-4 sẽ tổ chức đấu giá cổ phần lần đầu 4,3 triệu CP của Tổng công ty 36 với giá khởi điểm 10.000 đồng/CP. TCT 36 trực thuộc Bộ Quốc phòng, hiện có 1 công ty con, 2 công ty liên kết và 16 đơn vị phụ thuộc với ngành nghề kinh doanh chính xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, đầu tư kinh doanh bất động sản…

Vietcombank (VCB) thông báo họp ĐHCĐ thường niên 2016 vào ngày 15-4 để thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với chỉ tiêu lợi nhuận 7.500 tỷ đồng, chia cổ tức 10%; phát hành CP thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 35% và chào bán 10% vốn cho NĐTNN. Năm 2015, VCB đã thu hồi được 2.432 tỷ đồng nợ xấu.

* CTCP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (TEG) công bố kế hoạch kinh doanh năm 2016 với mức lợi nhuận trước thuế 76 tỷ đồng; chia cổ tức 30%. Năm 2015, TEG thực hiện doanh thu 28,5 tỷ đồng, đạt 56,9% kế hoạch và bằng 86,2% so với năm 2014; lãi sau thuế 5,8 tỷ đồng, đạt 75,8% kế hoạch và tăng 416,3% so với năm 2014.

* CTCP Đầu tư - Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) thông qua phương án mua lại tối đa 5 triệu CP quỹ bằng nguồn tiền từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần. Năm 2015, HHS lãi sau thuế 481 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với năm 2014.

* CTCP Viễn Liên (UNI) thông qua phát hành 1,1 triệu CP thưởng tỷ lệ 8% từ nguồn thặng dư vốn cổ phần (5 tỷ đồng) và lợi nhuận chưa phân phối (9,4 tỷ đồng); chào bán 3,8 triệu CP cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 4:1 và 770.000 CP cho người lao động đều với giá 10.000 đồng/CP nhằm tăng vốn điều lệ lên 199 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2016 hoặc quý I-2017.

* CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) sẽ tổ chức ĐHCĐ vào ngày 16-4 nhằm thông qua phương án chào bán 169,2 triệu CP cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đồng/CP và chuyển đổi trước hạn 5 triệu trái phiếu phát hành năm 2015 thành CP với tỷ lệ chuyển đổi 1:8,333, giá chuyển đổi 12.000 đồng/CP.

CTCP Dược phẩm Cửu Long (DCL) thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 20-4 phát hành 20,1 triệu CP thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 nhằm tăng vốn điều lệ lên 402 tỷ đồng. Sau đợt tăng vốn này, DCL sẽ phát hành tiếp 16,1 triệu CP thưởng nữa vào quý IV-2016 với tỷ lệ 10:0,4 để tăng vốn điều lệ lên hơn 563 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Dệt 19-5 Hà Nội (Hatexco) vừa đăng ký bán 17,85 triệu CP HBI, tương đương 35% vốn điều lệ CTCP HBI (HBI-UPCoM). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 8-4 đến 6-5 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Hatexco là 1 trong 5 cổ đông sáng lập của HBI và đang nắm giữ 35% cổ phần doanh nghiệp này.

Các tin khác