Trường ĐH Trà Vinh‎ tiếp tục thăng hạng 43 trong Top 100 WURI Ranking 2023

(ĐTTCO) - Trường đại học Trà Vinh xếp hạng 43 và hiện nằm trong Top 100 về các trường có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho xã hội, theo xếp hạng WURI Ranking 2023.
Trường đại học Trà Vinh không ngừng phát triển
Trường đại học Trà Vinh không ngừng phát triển

Ngày 22-5, Ban giám hiệu Trường đại học Trà Vinh cho biết, tại hội nghị trực tuyến do Liên minh các trường đại học thế giới, World’s Universities with Real Impacts (WURI) vừa công bố thì Trường đại học Trà Vinh xếp hạng 43 trong Top 100 của WURI Ranking 2023 về trường có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho xã hội.

Đồng thời, xếp thứ 11 trong Top 50 về giá trị của khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo (Entrepreneurial Spirit); xếp thứ 34 trong Top 50 về mở rộng hợp tác và trao đổi sinh viên quốc tế, cơ hội giao lưu học tập sinh viên giữa các cơ sở giáo dục ngoài nước (Student Mobility and Openness); xếp thứ 18 trong Top 50 về kết nối mở, chuyển đổi số và các ứng dụng tích hợp (Fourth Industrial Revolution); xếp thứ 29 trong top 50 về quản lý các giá trị phát triển bền vững (Crisis Management); xếp thứ 49 trong top 50 về giá trị đạo đức (Ethical Value) và xếp thứ 45 trong top 50 về ứng dụng khoa học, công nghệ (Industrial Application).

WURI Ranking 2023 đánh giá theo tiêu chí về những đóng góp thực tế của các trường đối với xã hội; cách tiếp cận sáng tạo và đổi mới trong nghiên cứu và giáo dục của các trường đại học, tập trung vào các lĩnh vực cụ thể về hợp tác doanh nghiệp, giá trị của khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, trách nhiệm với xã hội, các chương trình trao đổi và hợp tác.

Trước đó, Trường đại học Trà Vinh có 13 ngành đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế FIBAA và AUN-QA, ABET và nhiều năm liền vào Top 200 trường đại học có môi trường giáo dục xanh và đầu tư phát triển bền vững, theo UI GreenMetric Ranking.

Các tin khác