TTC Land hoàn thành 43% kế hoạch lợi nhuận năm sau 3 tháng

(ĐTTCO) - Trong quý I, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã cổ phiếu SCR) ghi nhận doanh thu giảm 14,8%, nhưng biên lợi nhuận gộp đạt hơn 40%, tương ứng mức tăng 15% so với cùng kỳ.

TTC Land hoàn thành 43% kế hoạch lợi nhuận năm sau 3 tháng

Quý I-2024, tổng doanh thu thực hiện là 69 tỷ đồng với cơ cấu doanh thu đa dạng, bao gồm: chuyển nhượng bất động sản; cho thuê các sàn thương mại ở các dự án TTC Plaza Bình Thạnh, TTC Plaza Đức Trọng, Charmington La Pointe; Doanh thu từ dịch vụ quản lý toà nhà,... Ghi nhận tại quý I, biên lợi nhuận gộp cải thiện so với cùng kỳ, tăng gần 15%, từ 26% lên hơn 40%.

Về hoạt động tài chính, doanh thu tài chính, TTC Land đạt hơn 67 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ, chủ yếu ghi nhận cổ tức được chia từ khoản đầu tư là 11 tỷ đồng Chi phí tài chính gần 79 tỷ đồng, tăng 44%, trong đó, chi phí lãi vay 78,6 tỷ đồng, chỉ tăng 3% so với cùng kỳ.

Đồng thời, TTC Land tiếp tục nỗ lực tích cực đẩy mạnh tái cơ cấu, tiết kiệm chi phí vận hành. Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp (chưa bao gồm hoàn nhập dự phòng) là 15,5 tỷ đồng, giảm hơn 10% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm trước là 17,3 tỷ đồng). Bên cạnh đó, ghi nhận tại quý I, công ty cũng đã thu hồi được khoản trích lập dự phòng trước đó là 13 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế hơn 7 tỷ đồng, tăng 1,3 tỷ đồng cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 4,9 tỷ đồng, tăng vọt so với con số khiêm tốn nửa tỷ đồng quý I-2023 và hoàn thành 43% kế hoạch lợi nhuận năm 2024.

Tại thời điểm 31-3, tổng tài sản TTC Land là 10.658 tỷ đồng, không biến động nhiều so với thời điểm 31-12-2023. Công ty ghi nhận hàng tồn kho gần 4.017 tỷ đồng, trong đó, bất động sản dở dang 2.810 tỷ đồng, hàng hoá bất động sản 1.163 tỷ đồng.

Khoản mục phải thu ngắn hạn khách hàng ghi nhận 198 tỷ đồng, trong đó có 144 tỷ đồng là khoản phải thu tương ứng với đợt thanh toán cuối cùng của hợp đồng mua bán bất động sản chưa được chuyển nhượng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở.

Trong giai đoạn này, TTC Land đang tập trung ưu tiên nguồn lực cho dự án hiện hữu, chưa có kế hoạch phát triển thêm quỹ đất, vì thế các khoản mục người mua trả tiền trước của TTC Land không có quá nhiều thay đổi so với cuối năm 2023.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 vừa qua, lãnh đạo TTC Land cho biết chiến lược đến 2025 và tầm nhìn 2030, công ty sẽ trở thành doanh nghiệp bất động sản khép kín. Trong hệ sinh thái Tập đoàn TTC đang quản lý hiện đang bao gồm bất động sản khu công nghiệp khoảng 1.300 ha, bất động sản kho vận hơn 700.000 m2, mục tiêu tiến đến 2030 đạt hơn 2.000 ha đất khu công nghiệp và hơn 1 triệu m2 sàn kho vận.

Các tin khác