TTF đối mặt nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc

(ĐTTCO) - Sở Giao dịch CK TPHCM (HOSE) vừa có công văn khuyến cáo NĐT về khả năng hủy niêm yết bắt buộc đối với mã TTF của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành.
TTF đối mặt nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc

Ngày 31-8, HOSE đã nhận được BCTC soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ hợp nhất) của TTF. Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm trên BCTC hợp nhất 891,2 triệu đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 1,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30-6-2017 âm 1.416,2 tỷ đồng (tương đương 98% vốn điều lệ).

Ngoài ra, kiểm toán viên đưa ra ý kiến ngoại trừ về số lãi vay được miễn giảm (84,6 tỷ đồng) được ghi nhận vào tài khoản thu nhập khác là chưa phù hợp với quy định hiện hành dựa trên các thông tin hiện có.

Như vậy, nếu TTF không ghi nhận số tiền 84,6 tỷ đồng lãi vay miễn giảm này, khoản mục chi phí phải trả và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ tăng và giảm số tiền tương ứng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của TTF sẽ là số âm vượt vốn điều lệ.

Căn cứ theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP, CK sẽ bị hủy niêm yết trong trường hợp “Kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp trong BCTC kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét”. 

Nếu BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017 của TTF có số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp, HOSE sẽ thực hiện thủ tục hủy niêm yết bắt buộc đối với TTF.    

ĐỌC NHIỀU NHẤT