Từ 8-7, HNX kéo dài giao dịch đến 15 giờ

Bắt đầu từ 8-7-2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ triển khai kéo dài thời gian giao dịch buổi chiều đến 15h00 cùng với thời điểm khai trương hệ thống giao dịch nâng cấp.

Bắt đầu từ 8-7-2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ triển khai kéo dài thời gian giao dịch buổi chiều đến 15h00 cùng với thời điểm khai trương hệ thống giao dịch nâng cấp.

Đồng thời, cơ quan điều hành thị trường chứng khoán này cũng sẽ thay đổi kết cấu phiên giao dịch hiện tại và áp dụng thêm một số loại lệnh giao dịch mới đối với thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết của Sở GDCK Hà Nội.

Theo đó, kết cấu mới của phiên giao dịch trên thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết sẽ bao gồm 2 phiên: phiên khớp lệnh liên tục và phiên khớp lệnh định kỳ. Phiên khớp lệnh liên tục (từ 9g - 14g30): Các loại lệnh được áp dụng trong phiên này, ngoài lệnh hiện tại là lệnh giới hạn (LO), HNX sẽ đưa vào thêm 3 loại lệnh thị trường (MAK, MOK, MTL).

Ba loại lệnh thị trường mới này sẽ có một số điểm khác so với lệnh thị trường đang được áp dụng trên thị trường.

Lệnh MAK: Là hình thức lệnh sau khi đã vào sổ lệnh, nếu không có lệnh thỏa mãn để khớp toàn bộ thì sẽ bị hủy hoặc có thể được khớp một phần hoặc toàn bộ, phần còn lại của lệnh nếu không được khớp hết sẽ bị huỷ.

Lệnh MOK: là hình thức lệnh sau khi đã vào sổ lệnh, nếu không được khớp hết sẽ hủy toàn bộ lệnh.

Lệnh MTL: là lệnh thị trường giới hạn, chỉ được nhập khi có lệnh đối ứng. Trường hợp không có lệnh đối ứng, lệnh được nhập vào sẽ bị hủy.

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư trong việc sửa lệnh khi thực hiện giao dịch, bên cạnh việc sửa giá, HNX cung cấp thêm hình thức sửa khối lượng đối với lệnh chưa khớp hoặc phần chưa khớp của lệnh.

Lệnh LO không khớp hoặc phần còn lại của lệnh LO chưa khớp hết sẽ tự động chuyển sang phiên tiếp theo. Thứ tự ưu tiên của lệnh sau khi sửa được tính kể từ khi lệnh sửa được nhập vào hệ thống giao dịch.

Trường hợp sửa khối lượng tăng: thứ tự ưu tiên của lệnh sau khi sửa được tính kể từ khi lệnh sửa được nhập vào hệ thống giao dịch. Trường hợp sửa khối lượng giảm: Thứ tự ưu tiên của lệnh không thay đổi.

Phiên giao dịch khớp lệnh định kỳ đóng cửa (14g30 -14g45): là phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa với các lệnh được sử dụng: lệnh giới hạn (LO) và lệnh ATC.

Trong phiên khớp lệnh liên tục sẽ có thời gian nghỉ trưa từ 11h30 – 13h. Giao dịch thỏa thuận được thực hiện từ 9h00 đến 15h00 (trừ thời gian nghỉ trưa). Các loại lệnh được áp dụng trong phiên này, ngoài lệnh hiện tại là lệnh giới hạn (LO), sẽ đưa vào thêm lệnh ATC.

ATC là lệnh đặt mua hoặc bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa. Lệnh ATC được nhập vào hệ thống không được phép sửa, chỉ được phép hủy.

Theo HNX, việc bổ sung phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa nhằm xác định giá tham chiếu cho ngày giao dịch kế tiếp một cách chính xác hơn, phù hợp với thông lệ quốc tế, xóa bỏ hoàn toàn chênh lệnh giữa biến động về giá và chỉ số.

Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, HNX cũng áp dụng giao dịch lô lẻ với các phương thức giao dịch tương tự như lô chẵn trên cùng hệ thống, tuy nhiên kết quả giao dịch lô lẻ không tham gia tính chỉ số, giá tham chiếu ngày tiếp theo. 

Lãnh đạo HNX khẳng định rằng, trên nền hệ thống mới được thiết kế linh hoạt, với năng lực xử lý cao hơn 20 lần so với năng lực hệ thống hiện tại cho phép áp dụng các dạng kết cấu phiên giao dịch khác nhau với các phương thức giao dịch, loại lệnh và các quy định giao dịch khác nhau, có thể được áp dụng chung cho toàn thị trường, cho từng bảng giao dịch hoặc cho từng chứng khoán.

Và những sự đầu tư nghiên cứu, thay đổi mà HNX đã và đang triển khai như hiện nay nhằm mang lại cho thị trường những tiện ích ngày càng lớn hơn cho các nhà đầu tư, đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của thị trường, hướng tới mục tiêu công khai, minh bạch trên thị trường chứng khoán.

Các tin khác