Tuần qua khối ngoại bán ròng 110 tỷ đồng

Những phiên mua ròng đã chấm dứt, tuần qua, khối ngoại liên tục xả hàng đẩy lượng bán ròng lên tới gần 110 tỷ đồng. Khối ngoại xả mạnh VSH, KLS, VND.

Những phiên mua ròng đã chấm dứt, tuần qua, khối ngoại liên tục xả hàng đẩy lượng bán ròng lên tới gần 110 tỷ đồng. Khối ngoại xả mạnh VSH, KLS, VND.

Sàn TPHCM

Trên sàn TPHCM, lượng mua vào của khối ngoại khá lớn nhưng không giữ được xu hướng mua ròng. Tổng khối lượng mua vào của NĐTNN đạt 20.052.846 đơn vị, tương ứng 721.654.022.000 đồng. Lượng mua chiếm 7,28% giao dịch toàn thị trường về khối lượng và chiếm 15,7% về giá trị.

Tổng khối lượng bán ra áp đảo mua vào, đạt 37.996.376 đơn vị, tương ứng 828.549.314.000 đồng, chiếm 17,81% toàn thị trường về khối lượng và chiếm 22,82% giá trị. Lượng bán ròng là 17.943.530 đơn vị, tương ứng 106.895.292.000 đồng.

HAG đứng đầu danh sách các cổ phiếu được NĐTNN mua vào nhiều nhất với khối lượng khá lớn, đạt 1.543.240 đơn vị, tương ứng 62.577.927.000 đồng. Trong khi đó, có 358.470 đơn vị, tương ứng 14.436.077.000 đồng bị NĐTNN bán ra.

Các mã đứng sau HAG gồm: FPT (1.107.760 đơn vị), DPM (921.570 đơn vị), VIC (897.050 đơn vị), SSI (765.020 đơn vị), MD (715.540 đơn vị), KDC (481.500 đơn vị), KBC (452.260 đơn vị), PVF (447.580 đơn vị), PPC (394.900 đơn vị), PVD (387.450 đơn vị), HPG (363.900 đơn vị).

VSH đứng đầu danh sách các cổ phiếu bị NĐTNN bán ra nhiều nhất với khối lượng rất lớn. Tổng khối lượng bán ra đạt 5.356.020 đơn vị, tương ứng 46.197.661.000 đồng. Trong khi đó, 104.100 đơn vị, tương ứng 925.960.000 đồng được NĐTNN mua vào.

Các mã đứng sau VSH gồm: PVT (3.580.360 đơn vị), CTG (1.945.510 đơn vị), KBC (1.842.810 đơn vị), DPM (1.815.320 đơn vị), ITA (1.721.200 đơn vị), SAM (1.498.300 đơn vị), LCG (1.487.250 đơn vị), PNJ (1.433.360 đơn vị), PPC (1.172.430 đơn vị), OGC (1.131.130 đơn vị).

Sàn Hà Nội

Trên sàn Hà Nội, lượng giao dịch tăng khá mạnh. Tổng khối lượng giao dịch đạt 13.668.500 đơn vị, tương ứng 198.247.060.000 đồng. Khối ngoại bán ra hoàn toàn áp đảo mua vào.

KLS đứng đầu danh sách các cổ phiếu được NĐTNN mua vào nhiều nhất với khối lượng khá lớn, đạt 2.225.300 đơn vị, tương ứng 41.095.020.000 đồng. Trong khi đó, có 795.500 đơn vị, tương ứng 14.865.790.000 đồng bị NĐTNN bán ra.

Các mã đứng sau PVS gồm có: KLS (399.700 đơn vị), PGS (233.500 đơn vị), DBC (225.400 đơn vị), PVL (181.600 đơn vị), SHN (150.000 đơn vị), PFL (108.000 đơn vị), SDD (105.900 đơn vị), PVG (97.000 đơn vị), PVI (95.300 đơn vị),

KLS đứng đầu danh sách các cổ phiếu bị NĐTNN bán ra nhiều nhất với khối lượng khá lớn. Tổng khối lượng bán ra đạt 2.498.000 đơn vị , tương ứng 28.493.400.000 đồng. Trong khi đó có 399.700 đơn vị, tương ứng 4.610.910.000 đồng được NĐTNN mua vào.

Các mã đứng sau VND gồm có VCG (2.199.000 đơn vị), PVX (1.539.800 đơn vị), PVS (795.500 đơn vị), VND (605.000 đơn vị), SHB (192.600 đơn vị), PVI (113.700 đơn vị), WSS (103.000 đơn vị), PVR (97.300 đơn vị).

Các tin khác