Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập

Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập

(ĐTTCO) - Bên cạnh nhiệm vụ chính đảm bảo trật tự an ninh biên giới, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, các chiến sĩ mang quân hàm xanh tại các Đồn Biên phòng Trịnh Tường, A Má Sung, Y Tý, Sì Lở Lầu (thuộc các tỉnh Lào Cao và Lai Châu) còn phải ngày đêm căng mình tuần tra, kiểm soát với quyết tâm cùng cả nước phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 1
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 2
 
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 3
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 4
 
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 5
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 6
 
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 7
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 8
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 9
 
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 10
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 11
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 12
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 13
     
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 14
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 15
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 16
 
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 17
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 18
Tuần tra ngày đêm nơi biên ải, ngăn nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập ảnh 19