UBCK muốn có nghiệp vụ điều tra ban đầu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho biết, công tác giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm trên TTCK tiếp tục được tăng cường.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho biết, công tác giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm trên TTCK tiếp tục được tăng cường.

 

UBCK tăng cường giám sát thông qua tin đồn, báo cáo và kiểm tra trực tiếp, phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Trong 6 tháng đầu năm, UBCK đã tiến hành phân tích giao dịch đối với 42 mã chứng khoán. Nhằm phục vụ cho công tác giám sát trên TTCK và nâng cao hiệu quả giám sát, UBCK đã đưa vào hoạt động hệ thống giám sát giao dịch chứng khoán - MSS; triển khai kiểm tra tuân thủ đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của hai Sở giao dịch và Trung tâm Lưu ký.

6 tháng đầu năm 2014, UBCK đã triển khai 13 đoàn thanh tra, kiểm tra; ban hành 36 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, UBCK cũng đã phối hợp với cơ quan công an thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra làm rõ và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

UBCK sẽ tăng cường hoạt động thanh tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân trên TTCK; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, giám sát, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng, minh bạch của thị trường.

Về đề xuất với Bộ Tài chính, ngoài việc đề xuất hỗ trợ việc triển khai các dự án cơ sở vật chất kỹ thuật: trụ sở, gói thầu công nghệ thông tin, Ủy ban còn đề xuất chức năng, nhiệm vụ của UBCK, trong đó có bộ máy thanh tra và nghiệp vụ điều tra ban đầu.

Hiện UBCK có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên TTCK. Quyết định mới nhất của UBCK là Quyết định số 956/QĐ-XPVPHC, phạt CTCP Chứng khoán Đệ Nhất số tiền 550 triệu đồng do trực tiếp nhận và chi trả tiền giao dịch chứng khoán của khách hàng; cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định và cung cấp dịch vụ chứng khoán, dịch vụ tài chính khi chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các tin khác