Từ khóa: #UBND tỉnh Trà Vinh

Toàn hệ thống chính trị cùng tham gia vào công tác bảo vệ môi trường một cách đồng bộ.

Trà Vinh đã làm gì để đứng đầu chỉ số xanh PGI?

(ĐTTCO) - Tại lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2022 diễn ra ngày 11-4 vừa qua, lần đầu tiên VCCI và USAID công bố chỉ số PGI, trong đó Trà Vinh là 1 trong 5 tỉnh đứng đầu về chỉ số này.
TP Trà Vinh không ngừng thay đổi, khang trang, hiện đại.

Diện mạo mới ở Trà Vinh

(ĐTTCO) - Trà Vinh là tỉnh có điểm xuất phát thấp, kết cấu hạ tầng thiếu và chưa đồng bộ, ngoài ra còn bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hạn mặn, dịch bệnh gây thiệt hại cho sản xuất. Tuy nhiên, với sự nỗ lực vượt khó của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, người dân, đã góp phần đưa mức tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm gần đây của Trà Vinh đạt 11,95%, một kết quả ấn tượng. 
Trà Vinh-điểm sáng giảm nghèo

Trà Vinh-điểm sáng giảm nghèo

(ĐTTCO) - Là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, điều kiện phát triển kinh tế khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn nhiều so với các tỉnh khác. Thế nhưng, bằng quyết tâm cao của các cấp, các ngành… công tác giảm nghèo ở Trà Vinh đạt được những kết quả rất tốt, với chỉ tiêu giảm nghèo chung năm 2019 đạt khoảng 2,62%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo Khmer giảm gần 5%...