Từ khóa: #vải thiều Việt Nam bán tại Pháp giá 500.000 đồng mỗi kg