Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD sau 5 tháng

(ĐTTCO) - Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 9,8 tỷ USD, cùng kỳ năm trước xuất siêu 0,24 tỷ USD.
Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD sau 5 tháng

Theo Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) hàng hoá tháng 5 ước đạt 55,86 tỷ USD, tăng 5,3% so với tháng trước và giảm 12,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch XNK hàng hóa ước đạt 262,54 tỷ USD, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 11,6%, nhập khẩu giảm 17,9%. Cụ thể, kim ngạch XK hàng hóa tháng 5 ước đạt 29,05 tỷ USD, tăng 4,3% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, kim ngạch XK hàng hóa ước đạt 136,17 tỷ USD, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 5 tháng đầu năm 2023 có 23 mặt hàng đạt kim ngạch XK trên 1 tỷ USD, chiếm 87,4% tổng kim ngạch XK.

Về NK, tổng kim ngạch NK hàng hóa tháng 5 ước đạt 26,81 tỷ USD, tăng 6,4% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, kim ngạch NK hàng hóa ước đạt 126,37 tỷ USD, giảm 17,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 5 tháng đầu năm 2023 có 24 mặt hàng NK đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 81,2% tổng kim ngạch NK.

Về thị trường XNK hàng hóa 5 tháng đầu năm 2023, Hoa Kỳ là thị trường XK lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 37,2 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường NK lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 43,4 tỷ USD.

Tính chung 5 tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 9,8 tỷ USD, cùng kỳ năm trước xuất siêu 0,24 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,76 tỷ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 18,56 tỷ USD.

ĐỌC NHIỀU NHẤT