VNSteel thu về hơn 395 tỷ đồng từ đợt đấu giá

Nguồn: Internet
 Nguồn: Internet

Nguồn: Internet 

Kết quả đấu giá cổ phần của Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSteel) đã kết thúc với tổng số lượng cổ phần bán được hơn 39,15 triệu đơn vị, đạt 395,46 tỷ đồng.

Số lượng cổ phần đã mua đạt tỷ lệ 59,3% tổng số lượng đăng ký chào bán (65,98 triệu cổ phần). Có tổng cộng 311 NĐT tham gia đấu giá, trong đó tổ chức là 18 và cá nhân là 293.

Khối lượng đặt mua cao nhất là 25 triệu cổ phần. Giá đặt mua cao nhất đạt 13.000 đồng/cổ phần. Giá đặt mua thấp nhất là 10.100 đồng/cổ phần. Giá đấu thành công bình quân đạt 10.101 đồng/cổ phần, chỉ cao hơn giá khởi điểm 1 đồng. 

Hạn thanh toán tiền mua cổ phần từ ngày 13-6 đến 24-6.

Các tin khác