Vocarimex lên kế hoạch doanh thu 4.800 tỷ đồng

(ĐTTCO) - ĐHCĐ thường niên 2018 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex, mã CK:VOC) đã thông qua các nội dung: báo cáo kết quả kinh doanh 2017, kế hoạch kinh doanh 2018 và kế hoạch cổ tức.
Vocarimex lên kế hoạch doanh thu 4.800 tỷ đồng
Năm 2017, Vocarimex ghi nhận doanh thu thuần 4.388 tỷ đồng, đạt 300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 150% kế hoạch đã đề ra và vượt 50% kế hoạch. Đáng chú ý, doanh thu từ 2 mảng kinh doanh công nghiệp và xuất khẩu tăng trưởng lần lượt 52,6% và 14,9% so với năm 2016. 
Theo HĐQT của Vocarimex, doanh nghiệp đã tiết giảm 59% chi phí hoạt động so với năm 2016 (tương đương hơn 212 tỷ đồng) và đẩy mạnh quản lý vốn lưu động phù hợp với đặc thù kinh doanh hiện tại đã rút ngắn vòng quay tiền mặt của công ty nhanh hơn 2 ngày. 
Năm 2018, khởi đầu cho giai đoạn tăng trưởng bứt phá và mở rộng tầm ảnh hưởng, Vocarimex đặt mục tiêu doanh thu 4.800 tỷ đồng (tăng hơn 9% so với 2017), kế hoạch lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng, cổ tức 12%.
Để hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2018, chiến lược của Vocarimex tập trung đẩy mạnh phát triển bán hàng kênh công nghiệp, thâm nhập sâu vào thị trường xuất khẩu, tiếp cận có trọng tâm đến các doanh nghiệp có sử dụng dầu thực vật trong sản xuất kinh doanh để mở rộng thị trường. Mục tiêu quan trọng nhất là hướng đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu dầu thực vật hàng đầu Việt Nam.

Các tin khác