Vốn hóa TTCK đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng

(ĐTTCO)- Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng cho biết năm 2015, mức vốn hóa thị trường chứng khoán đạt hơn 1,325 triệu tỷ đồng, tương đương 34% GDP; quy mô giao dịch bình quân mỗi phiên khoảng 4.964 tỷ đồng.

(ĐTTCO)- Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng cho biết năm 2015, mức vốn hóa thị trường chứng khoán đạt hơn 1,325 triệu tỷ đồng, tương đương 34% GDP; quy mô giao dịch bình quân mỗi phiên khoảng 4.964 tỷ đồng.

 

Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2015  triển khai công tác năm 2016, của ngành chứng khoán, ngày 18/12.

Theo báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà ước (UBCKNN), tính đến tháng 12/2015, trên 2 sàn (HoSE và HNX) có 682 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá là 528 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2014 và 571 mã trái phiếu với tổng giá trị niêm yết là 709 nghìn tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm 2014.

Tổng giá trị huy động vốn 11 tháng đạt hơn 204 nghìn tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2014; trong đó phát hành cổ phiếu và cổ phần hóa là 24 nghìn tỷ đồng (tăng 46,6% so với 2014).

Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết có cải thiện đáng kể, 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu tăng 5,9%, tổng lợi nhuận sau thuế tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Hoạt động tái cấu trúc công ty chứng khoán (CTCK) tiếp tục được thúc đẩy với số lượng CTCK hoạt động bình thường là 81 công ty (giảm khoảng 23%). Số lượng tài khoản nhà đầu tư là 1,5 triệu tài khoản (tăng 105 nghìn tài khoản so với cuối năm 2014), trong đó tài khoản nhà đầu tư nước ngoài là 17.644 (tăng 5,44%).

Đến nay, đã có 7 công ty quỹ thực hiện tái cấu trúc, 43 công ty hoạt đang động bình thường.

Trong năm 2015, UBCKNN đã cấp phép thành lập 2 quỹ đầu tư chứng khóan mở, 3 quỹ đầu tư chứng khoán thành viên, chấp thuận cho 1 quỹ đầu tư chứng khoán bất động sản đầu tiên nâng tổng số quỹ đầu tư chứng khóan hoạt động trên thị trường lên con số 30

Năm 2016, UBCKNN tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phát triển theo chiều sâu và hoàn tất công tác tái cấu trúc thị trường chứng khoán, tăng cường minh bạch trên thị trường và xây dựng phát triển các sản phẩm mới, kích cầu, khơi thông dòng vốn trong và ngoài nước, chuẩn bị đưa vào vận hành thị trường chứng khoán phái sinh; Tăng cường hội nhập quốc tế, triển khai thực thi hiệu quả các cam kết quốc tế và các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Các tin khác