VRC được đưa ra khỏi diện cảnh báo

(ĐTTCO) - Sở Giao dịch CK TPHCM (HOSE) vừa có quyết định đưa mã CP VRC của CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 31-3.

(ĐTTCO) - Sở Giao dịch CK TPHCM (HOSE) vừa có quyết định đưa mã CP VRC của CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 31-3.

 

Theo HOSE, VRC được đưa ra khỏi diện cảnh báo do công ty đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc CP bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định tại Khoản 4.1 và Khoản 4.2 Điều 22 Quy chế niêm yết CK tại  HOSE.

Trước đó, VRC bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 8-4-2016 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2015 âm 5,43 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2,9 tỷ đồng, căn cứ BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2015, thuộc trường hợp CK bị cảnh báo theo quy định tại Điểm b Khoản 1.1 Điều 15 Quy chế niêm yết CK tại HOSE.

Ngay sau khi HOSE có thông báo đưa VRC ra khỏi diện cảnh báo, mã CP này đã tăng hết biên độ trong phiên giao dịch sáng hôm nay 30-3, lên mức 18.150 đồng/CP.

Được biết, tại ĐHCĐ bất thường được tổ chức vào cuối năm 2016, VRC đã miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019. ĐHCĐ bất thường cũng đã bầu lại thành viên HĐQT và BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Các tin khác